Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Salı, 01 Mart 2022 10:02

Seminar ‘Educația interculturală, posibilități de valorificare pentru ciclul II, Masterat’

Fevralin 25-26-da 2022-nci yılda Komrat Devlet Universitetindän üüretmennär, „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (EIC) proektinin II-nci fazasının azaları  Moldova Devlet Universitetindän hem A. Ruso adına Belţ Devlet Universitetindän üüretmennärlän kvalifikaţiyasını üüseltmäk programasında  pay aldılar. Atelyedä  „Educația interculturală, posibilități de valorificare pentru ciclul II, Masterat” kulturaaradakı terbietmesinin ilerlemesi için soruşlar açıklandı. Forumun organizatoru – PRO DİDAKTİKA Üürenmäk Merkezi.

KDU-dan seminarda pedagogika hem psihologiya kafedrasından doctor, konferenţiar Yanioglo M.A., doctor, gagauz filologiya hem istoriya kafedrasının başı Mutaf G.N., Maestru în Artă RM, kultura hem incäzanaat kafedrasının başı Şögoleva T.İ., romın hem slavän filologiya kafedrasından doctor, konferenţiar Botezatu L.K. pay aldılar.

Doctor, konferenţiar Olga Kosovan (fasilitator) üüretmennärlän barabar açıkladılar, kulturaaradakı terbietmesini üürenmäk programalarını Magistraturada ilerletmää.

 

İnformaţiyayı hazırladı doktor, lector Mutaf G.N.

Prev Next