Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Perşembe, 18 Ağustos 2022 19:54

Komrat devlet universitetindä oldu buluşmak Türk reslublikasından gelän studentlärlän, TIKA speţialist Islam Ismayıllan birliktä hem Komrat devlet universitetin rektorunnan doktor konferenţiar universitar Zahariya S.K.

«Üürenmäk - o adım ,angısı insanı kendi mesleendä paasız yapêr.» 

Avgustun 12-dä Komrat devlet universitetindä oldu buluşmak Türk reslublikasından gelän studentlärlän, TIKA speţialist Islam Ismayıllan birliktä hem Komrat devlet universitetin rektorunnan doktor konferenţiar universitar Zahariya S.K.

Bu buluşmakta universitetin rektoru Zahariya S.K. hem studentlär kaldırdılar önemli soruşları,angıları ilgiliydi Komrat devlet universitetinä gelän yabancı studentlärlän.

Bu konuların arasında önemli dikkatlık çekildi bölä soruşlara nicä:

  • Komrat devlet universitetin kurulması hem ilerlemesi 
  • Büünkü gündä çalışan fakultetlär,kafedralar hem speţialnostlerin çeşitleri 
  • Komrat devlet universitetinä kaydedilmesinin özellikleri Türkiyeden gelen studenlär için 
  • Üürenmenin hem yurtta yaşamanın parası

Bu konuşma taa derin hem maanalı taraftan açtı studentlär için bölä küçük Gagauziyamızı hem onun baş merkezini Komratı. Studentlär büük meraklıklan sesledilär rektoru hem peydalanan soruşları utanmadan sordular hem cuvaplarını onnara kablettilär.

Zahariya S.K. kendi danışmasında çizdi bölä önemli fikiri,ki Komrat devlet universiteti hak olarak kaplêêr üüsek erlerin birisini Moldova Universitetletin aralarında. Komrat devlet universiteti bütündän kurulu devletin, soţial dolayın hem insanın standartlarına görä. Burada hepsi studentlär bir küçük aylä,angılarının neeti bilgilerini zenginnetmää,üüsek uurda professional olmaa hem praktika tarafından kendi becermeklerini zenginnetmää. 

Bu buluşmanın sonunda rektor nasaat etti studentlerä kaçırmasınnar kolaylıkları ,angılarını onnara baaşlêêr yaşamak , kendi kararların sorumluunu taşısınnar hem kendi gelecekleri için mukayet olsunnar. Hepsi bu adımlarda Komrat devlet universiteti hazır destek olmaa hem sıcaklıklan karşlamaa herbir studenti.

Prev Next