Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
GAG
Çarşamba, 07 Eylül 2022 14:23

KOMRAT DEVLET UNİVERSİTETİNİN ÜÜRENİCİLERİ, ÜÜRETMENNERİ HEM MR PREZİNDENTİ MAYA SANDUNUN BULUŞMASI

Sentabrinin 2-ndä Komrat Devlet Universitetinin 2022 y. KDUnin akt zalında Moldova Respublikasının prezidenti Maya SAnDUnun üüretmennärlän hem üürenicilärlän buluşması geçti. Universitetin rektoru Sergey ZAHAYA universitettä küçük bir gezi yaptı hem Şannı Doktor adını alannar için hem universiteti bitirän başarılı kişilär için kısa bilgi verdi.

Taa sora, Üürenicilerin önündä laf tutarkan prezident birkaç temayı açıkladı: Moldova Respulikasında olan durum için, birliin önemi için, devlet dilinin  önemi için hem b.

Prezident söz verdi, ani yanvarın birida 2023 y. Moldovada parasız romun dili kursları proyekti  başlayacek.

KDU üürenicisi Andrey Şevel üürenicilärlän bilä her yıl yapılan tabiyat gezisinä teklif etti.

Maya Sandu şükür etti teklif için da gelän kerä katılmaa savaşacaanı söledi.

Görüş  dostluk ortamında geçti.

Bu buluşmak için taa geniştän var nasıl burada okumaa.

Prev Next