Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN

Profesori ale catedra de economie

 
N.P. Specializatie
(cod și nume)
Gradul universitar și titlul Funcţie
Zinovia
Aricova
08.00.06 - Marketing; logistică521.04 Marketing şi logistică Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Svetlana Ghenova
08.00.06 - Marketing; logistică521.04 Marketing şi logistică Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Dumitru 
Parmacli
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor habilitat, profesor universitar la catedra de economie
Director al centrul de cercetare „Progress”,
 
Profesor la catedra de economie USC
Alla
Levitscaia
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor habilitat, profesor universitar la catedra de economie
Director al InnoCenter USC,
 
Profesor la catedra de economie USC
Maria
Cara
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Svetlana
Curaxina
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie
Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Nadejda
Yanioglo
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Conferențiar universitar la catedra de economie USC
Snejana
Musca
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Doctor la catedra de economie USC
Șef la catedra de economie USC
Lector la catedra de economie USC
Liubovi
Aricova
08.00.06 - Marketing; logistică
521.04 Marketing şi logistică
Doctor la catedra de economie USC Lector la catedra de economie USC