Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN
Wednesday, 06 May 2020 23:24

Gagauz filologiya kafedrası kutlȇȇr Hederlez yortusunnan! Saalık, kısmet, uzun ömür dileriz!

HEDERLEZ

Hederlez yortuyu gagauzlar nışanȇȇrlar Mayın 6-da. Bu gün sayılȇr taa Ay Görgi günü. Hederlezdä insannar vererlär mallarını (koyunnarı, keçileri, inekleri) çobannara kırda, çimendä otlamaa. Bu yortuda işlenmäzdi. Dedelerimiz inanardı, ani Hederlez yardım edecek korumaa ev hayvannarını hastalıklardan hem Ay Görgi yardım edecek, ki onnar taa çok zeedelensinnär.

Gagauzlar bu gün kurban yapȇrlar, kuzu keserlär. Kanınnan resimnärdilär kruça uşakların yanaklarında yada çenelerdä. Bir kruça yapardılar kapunun üstündä dä. Dedelerimiz inanardı, ani kruçalar uşaklara yardım edecek onnarın saalıklarına, kapuda kruça yardım edecek korumaa evi duşmannardan.

Hederlez günündä yakışardı ilk kerä bu yılda taazä piinir imää. Herbir insan lääzımdı çii süt içsin malların saalıı için.

Hederlezdä at yarışması geçer. Bu gün taa sallangaçta gezinmää, ani taa kolay olsun bütün yaz işlemää. Hederlez gündä uşakları çekiyä koyardılar, ölçärdilär boylarını, tanıştırıp kaç kilo zeedelendilär hem kaç santim balabannandılar.

Herbir ayleyä Hederlez saalık, kısmet, varlık hem uzun ömür getirsin!