Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN
Monday, 21 October 2019 12:38

Tombarlak masa VasiliyFilioglunun duuma gününä

Yanvarın 26-da 2019 y. gagauz yazıcısı, poet hem publiţistVasiliy Georgiyeviç Filioglo tamannadı 70 yaşını. Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezindä “Vasiliy Filioglo – gagauz yazıcısı, poet” temasında tombarlak masa geçti. Bu tombarlak Masada aktiv pay aldılar Komrat Devlet Universitetindän üüretmennär, studentlär, magistraturada üürenennär. Tombarlak masanın daavasıydı onda, ki detallı tanışmaa Vasiliy Filioglonun yaradıcılıınnan, analiz yaparak onun yaradıcılıkyoluna hem belli ederäk katkısını gagauz kulturasının, dilinin hem literaturanın ilerlemesinä.

Bu bilim-kultura olayı Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin hem Komrat Devlet Universitetinin işbirliinnän yapıldı. Bir adet gibi oldu tombarlak masalar, angıları adanêrlar Gagauziyanın anılmış insannarına, bu oturuşta ilerletti çoktan çekettirilmiş tombarlak masa seriyasını.

Tombarlak masa birleştirdi bilimcileri, üüredicileri, cümnä, kultura hem incäzanaat zaametçilerini. Komrat Devlet Universitetindän doctor doţent Sulak S.K. okudu bir doklad «О значимости творческой деятельности гагаузского писателя, поэта В.Филиоглу для изучения в учебных заведениях Гагаузии», gagauz filologiya kafedrasının başı Mutaf G.N. açıkladı Filioglunun yaşamasından sayfaları dokladında «V.Filioglunun yaşamak hem yaratmak yolu», musaafirlär sesledilär başka dokladları da türlü temalara görä peetçinin yaratmalarından.

«Bizdä var çok yazıcı hem peetçi, ama kim yaşêêr, işleer ana topraanda, büüder uşaklarını burada, onun yaratmaların maanaları taa olêr taa özlü. Vasiliy Georgieviç Filioglu ölä patriot ana topraamızda», - söledi tombarlak masanın moderator İvanna Bankova, KDU-dä doktor, doţent.

Sonda Komrat Devlet Universitetindän studentlär-magistrantlar kutladılar Vasiliy Filiogluyu, baaşladılar ona çiçek hem dua ettilär, Allaa versin ona çok saalık hem uzun ömür.