Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Joi, 23 Mai 2024 23:34

Cursuri de perfectionare pentru сadrele didactice din cadrul programului „0114.2 Informatica” la modulul A sunt finalizate cu succes.

Pe data de 25 aprilie 2024, a luat startul cursul de perfecționare profesională a personalului didactic în cadrul programului „0114.2 Informatică”, modulul A. Cursurile s-au desfășurat în conformitate cu noul plan de învățământ aprobat în anul 2023, care a inclus teme legate de strategii moderne de predare/evaluare, limbajul de programare C++, limbajul de marcare a hipertextului HTML și CSS, metode numerice, tehnici de programare, noțiuni de bază de robotică.

În cadrul Modulului A studenții au avut posibilitatea de a discuta cu Dr., conf. univ. Velikova T.G. tendințele moderne în predarea informaticii, modalitățile de livrare a conținutului educațional electronic de către un profesor de informatică, integrarea metodelor inovative de predare în cadrul STEAM în informatică prin intermediul tehnologiei, strategiile moderne de organizare a evaluării și feedback-ului, aspectele metodologice de utilizare a instrumentelor bazate pe inteligență artificială; de a consolida noțiunile de bază ale limbajului de programare C++ cu asist. univ. și masterandul Popil G.P. și de a exersa cu o teză de master.
Pe data de 18 mai 2024 a avut loc testul final la modulul A. Testul a inclus diferite tipuri de întrebări la toate subiectele modulului. Participanții la curs au dat dovadă de deschidere, dorința de a coopera, de a împărtăși experiența, ceea ce a asigurat rezultate înalte și trecerea cu succes a testului final.
Participanții la curs înscriși la celelalte module B, C, D au continuat din 20 mai 2024 conform calendarului, dar există și participanți care s-au înscris doar la modulul A și au finalizat cursul. Ne vom bucura să-i vedem pe toți în viitor la cursuri pentru a continua studiile de formare.

Cursurile sunt organizate la Universitatea de Stat din Comrat de către Centrul de Formare Continuă și Dezvoltare a Carierei cu implicarea cadrelor didactice de la Catedra „Tehnologii Informaționale, Matematică și Fizică” și Catedra „Pedagogie și Psihologie”.

Publicația a fost elaborată de dr. conf. univ. al catedrei ITMF Velikova T.G.