Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Departamentul de producție și prelucrare a produselor agricole

 

Foto

CV

N.P.

Specializație (cod și nume)

Gradul universitar și titlul

Funcție

 

CV

Cara Serghei

411.07 Viticultură

doctor în științe agricole, conf. univ.

Șeful la catedra,

conferențiar universitar la catedra

 

CV

Varban Stepan

421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor

doctor habilitat, prof.univ.

profesor universitar la catedra

 

CV

Derendovskaia Antonina

164.02. Fiziologie vegetală

411.07 Viticultură

doctor habilitat, prof.univ.

profesor universitar la catedra

 

CV

Turan

Karadeniz

411.06 Pomicultură

doctor, prof.univ.

profesor universitar la catedra

 

CV

Fedotova Liudmila

411.01 Agrotehnică

doctor în științe agricole, conf. univ

conferențiar universitar la catedra

 

CV

Iulia

Neicovcena

421.03 - Tehnologia creșterii animalelor și obținerea produselor de origine

animală

doctor în științe agricole, conf. univ.

conferențiar universitar  la catedra

 

CV

Cartașev

Anatoli

167.01. BIOTEHNOLOGIE, BIO

NANO TECHNOLOGIE

Doctor în științe biologice,

lector universitar

lector universitar la

catedra

 

CV

Mahamat Yamtitina

431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară.

Doctor în științe veterinare

lector universitar la catedra

 

CV

Coșeleva Olga

Agroecologie

master în științe agricole

asistent universitar la catedra

 

CV

Cara Alla

Managementul producerii agricole

master în științe agricole

asistent universitar la catedra