Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Personalul didactic al catedrei „Tehnologia producției și procesării produselor agricole”

 

Foto
CV
N.P.
Specializație
(cod și nume)
Gradul universitar și titlul
Funcție
 
CV
Cara Serghei
411.07 Viticultură
doctor în științe agricole, conf. univ.
Șeful la catedra,
conferențiar universitar la catedraы
 
CV
Varban Stepan
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
doctor habilitat, prof.univ
profesor universitar la catedra
 
CV
Derendovskaia Antonina
164.02. Fiziologie vegetală
411.07 Viticultură
doctor habilitat, prof.univ
profesor universitar la catedra
 
CV
Turan Karadeniz
411.06 Pomicultură
doctor, prof.univ.
profesor universitar la catedra
 
CV
Fedotova
Liudmila
411.01 Agrotehnică
doctor în științe agricole, conf. univ
conferențiar universitar la catedra
 
CV
Iulia Neicovcena
421.03 - Tehnologia creșterii animalelor și obținerea produselor de origine animală
doctor în științe agricole, conf. univ
conferențiar universitar  la catedra
 
Adajuc
Victoria
Anatoli
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
doctor în științe agricole, conf. univ.
conferențiar universitar  la catedra
 
CV
Natalia Sucman
143.01 - Chimie organică
doctor în științe tehnice, conf. univ.
lector universitar la catedra
 
Cartașev Anatoli
167.01. Biotehnologie, Bionanotechnologie
doctor în științe chimice
lector universitar la catedra
 
CV
Mahamat Yamtitina
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară.
 
doctor în științe veterinare
lector universitar la catedra
 
CV
Coșeleva Olga
Agroecologie
 
master în științe agricole
lector universitar la catedra