Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Catedra pedagogie și psihologie

 

Șef de secție
asistent universitar

Bianova Irina
tel. +373 298 3-13-84
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Istoria și dezvoltarea departamentului

Dezvoltarea intensivă a Universității de Stat  din Comrat la începutul anilor 90 al secolului XX. a presupus dezvoltarea departamentelor sale  de  conducere. Din 1995,  acest department  a făcut parte din Departamentul de Științe Sociale. Pe baza deciziei Decretului Senatului Universității de Stat Comrat din Republica Moldova, Departamentul de Pedagogie funcționează independent din 1997. Ca unitate structurală independentă, a fost creat Departamentul de Pedagogie la inițiativă și cu participarea lui Marunevich M.V. -  doctor de istorie, profesor asistent. La originea formării departamentului s-au aflat Ibrishim L.Y., Levinty G.G., Byanova I.E. Inițial, departamentul era condus de Ibrishim L.Y. profesor (din 1997 până în 2006), apoi catedra a fost condusă de profesorul L.F. Khorozova  și  profesorul Tretyak O.I.

Din 2010 până în 2022, catedra a fost condusă de Curteva O., doctor, сonferencear univeristar. Din 2023, șeful catedrei este Byanova I., asistent universitar.

În timpul formării departamentului, în conformitate cu apariția  noilor specialități, au fost elaborate noi programe de învățământ, programe de discipline educaționale, echipa a crescut și s-a dezvoltat. Începând cu 2005, departamentul a organizat cursuri de formare continuă pentru personalul didactic. Din 2010 -  începe să funcționeze magistratura , primii absolvenți fiind în principal absolvenții și membrii ai facultății din universitatea noastră.

În prezent, la catedră lucrează 15 profesori (13 - cu normă întreagă și 2 - lucrători cu normă parțială), dintre care: 8 doctori în științe, 7 profesori.

Pe parcursul existenței departamentului, au avut loc 19 absolviri cu un număr total de peste 800 de absolvenți. Absolvenții departamentului lucrează în școli, grădinițe, colegii de pregătire a profesorilor, la Universitatea de Stat Comrat și în alte instituții de învățământ, precum și în organizații neguvernamentale, municipiul mun. Comrat.

 

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI

Misiunea departamentului de pedagogie este formarea, educarea și dezvoltarea unor specialiști competenți, erudiți, mobili, specialiști capabili de inovație și auto-dezvoltare, conștienți de prioritatea valorilor spirituale și morale și de responsabilitatea lor civică față de generațiile viitoare.

Sarcini în domeniul calității serviciilor educaționale și instruire a specialiștilor .

Implementarea abordării bazate pe competențe, consolidarea orientării practice în formarea specialiștilor.

Organizarea suportului educațional și metodologic al programelor educaționale, cercetării și activităților educaționale la universitate.

Consolidarea bazei științifice, educaționale și metodologice, a utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicare.

Îmbunătățirea muncii educaționale, formarea mediului cultural și moral al studenților, asigurând formarea activității și responsabilității civice a acestora.

Interacțiunea cu instituțiile de învățământ în furnizarea serviciilor  educaționale.

Creșterea nivelului de profesionalism, calificări și auto-perfecționare a personalului didactic, realizarea cea mai completă a potențialului lor creativ.

 

Personalul didactic al catedrei

N п/п ФИО,
звание, должность
Преподаваемые дисциплины
1. Куртева Оксана Викторовна
доктор педагогических наук, конф. университар, зав.кафедрой педагогики
Методология научно-педагогического исследования. Компетентностный подход в нач. школе. Современное математическое образование мл. шк. Методика преподавания математики.
2. Яниогло Мария Александровна
доктор педагогики, конф.университар
Общая и социальная педагогика. Ассертивное общение. Дидактика начальной школы. Психология общения. Современные педагогические технологии.
3. Кёр Людмила Степановна
доктор психологии, конф.университар
Психология. Психодиагностика младшего школьника. Педагогическая конфликтология. Психология менеджмента.
4. Ибришим Людмила Юрьевна
реподаватель, и.о. декана факультета нац.культуры
Педагогика. Психология общения. Социальная педагогика. Инклюзивное воспитание. Валеология.
5. Ковалева Елена Антоновна
доктор педагогики, конф. университар
Педагогический менеджмент. Управление персоналом в
доуниверситетском образовательном учреждении. Психология делового общения. Интеркультурный подход семейных отношений.
6. Плэтикэ Адина Анатольевна
доктор психологии, конф. университар
Европейские политики поддержки семьи и ребенка. Социальная защита и менеджмент инклюзивного образования
7. Дрозд Галина Дмитриевна
доктор педагогики, конф. университар
Методология коммуникативно-компетентностного подхода к обучению русскому языку младших школьников. Основы пед. исследования
8. Стратан Валентина Спиридоновна 
доктор спец.психологии, конф. университар
Основы социальной работы. Специальная психопедагогика. Теория социальной работы.
9. Левинтий Галина Георгиевна 
преподаватель
Педагогическая этика и основы педагогического мастерства.
Дошкольная педагогика. Методика трудового воспитания.
10. Бянова Ирина Евгеньевна
преподаватель
Педагогика школы. Методика преподавания русского языка в
начальных классах. Методика обучения грамоте.
11. Влах Мария Константиновна
преподаватель
Психология личности. Социальная работа с семьей и ребенком. Социальные проблемы бедности.
12. Ямбогло Екатерина Ивановна
преподаватель
Методика познания мира. Методика технологического воспитания.
13. Хорозова Лариса Федоровна
преподаватель
Детская психология, Психодиагностика
14. Сукман Василий Иванович
преподаватель
Физическая культура
15. Иварлак Инна Фёдоровна
методист-диспетчер
 

Catedra "Pedagogie" pregătește specialiști cu înaltă calificare la următoarele specialități:

Ciclul I:

142.03. Pedagogia învățământului primar,

142.02. Pedagogie preșcolară,

142.03 / 142.02. Pedagogia învățământului primar. Pedagogie preșcolară,

142.03 / 141.08.04. Pedagogia învățământului primar și Limba găgăuză,

331.1 protecție socială.

Instruirea se desfășoară în secțiile de zi și de corespondență.

 

Ciclul II:

Managementul educației preuniversitare,

Teoria și metodologia învățământului primar,

Politici sociale de sprijin pentru familie și copil.

Lista specialităților Catedrei Pedagogie (broșură) - vizualizare / descărcare

Domeniile prioritare de activitate ale Catedrei pedagogie:

  • elaborarea planurilor de instruire pentru noii specialități, programe pentru cursuri de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, programe de orientare psiho-pedagogică pentru cursurile profesorilor de bază, precum și programele de formare psiho-pedagogică a cadrelor didactice din învățământul superior,
  • asigurarea nivelului științific și metodic de instruire,
  • efectuarea lucrărilor de cercetare (metodico–științifice, experimentale) la disciplinele catedrei,
  • elaborarea abordărilor de bază și pregătirea pedagogilor în realizarea învățămîntului  din RM,
  • asigurarea unui sistem calitativ de perfecționare a angajaților instituțiilor de învățămînt preșcolar din republică, pedagogilor școlii primare ;
  • pregătirea documentației didactico-metodice la disciplinele catedrei,
  • asigurarea fundamentării științifice și metodice a experienței pedagogice avansate generalizate.

Colectivul profesorilor  Catedrei de Pedagogie are un mare potențial creativ, se deosebește prin muncă și activitate socială, se îmbunătățește constant.

Trecerea la noile  standarde educaționale, organizarea instruirii pe noi planuri de studii, creșterea informației științifice, implementarea în procesul educațional a tehnologiilor educaționale inovatoare  obligă  colectivul catedrei  sa fie în căutare permanentă a noului conținut al învățămîntului profesional.

Catedra are o vastă experiență de colaborare cu Universitățile de frunte ale Republicii: peduniversitatea acestora.  Chișinău, ULIM Chișinău, Academia de științe din Chișinău, Universitatea Peduniversitară din Tiraspol (or.

Calitatea pedagogică a procesului de pregătire a specialiștilor este asigurată de catedră, prin optimizarea procesului instructiv-metodic de lucru: introducerea cursurilor și seminarilor speciale  referitor la problemele  actuale de teorie și practică primară, preșcolară, asistență socială; sunt invitați oameni de știință,  de top, din centrele  de cercetare din Moldova,  este efectuată crearea materialelor didactice și metodice,  la fel este efectuată dotarea cabinetelor de specialitate.

În conformitate cu calificarea specialiștilor  - catedra organizează practici în instituțiile preșcolare, școala primară, centrul de reabilitare, azilul de bătrâni, Primăria, fondul de susținere socială a populației, instituțiile sociale de stat și non-statale, unde studenții dobândesc abilitățile pedagogului, profesorii claselor primare, angajații din sfera socială. Cadrele didactice ale Catedrei conduc lucrări de lilentă , precum și studii științifice ale studenților cu privire la problemele actuale ale teoriei și practicii educației preșcolare, primare și asistenței sociale.

Учебный план стационарного отделения - просмотр/скачать

Учебный план заочного отделения - просмотр/скачать

Учебный план специальности 0319.1. Социальная защита - просмотр/скачать

Fișe disciplinelor. Specialitatea 142.03.142.02 Pedagogie în învățămăntul primar. Pedagogia preșcolară - просмотр/скачать

Fișe disciplinelor. Specialitatea 142.03 Pedagogie în învățămăntul primar - просмотр/скачать

 

Programe de cursuri de educație continuă pentru personalul didactic

Программа курсов непрерывного образования
по специальностям "Дошкольная педагогика" - просмотр/скачать

Программа курсов непрерывного образования
по специальностям "Педагогика начального образования" - просмотр/скачать

Курсы непрерывного образования дидактических кадров (буклет) - просмотр/скачать

 

 

Фотогалерея