Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

CATEDRA "DREPT  PRIVAT»

 

Tatar  Olga, șef catedră, dr., conf. univ.  Adresa: str. Galațana 17, or. Comrat Telefon: (+373 298)2-20-31, +37368205588
Е-mаil - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Misiunea educațională a Catedrei Drept Privat constă în:

  1. formarea inițială a specialiștilor de înaltă calificare, bazată pe cunoștințe temeinice nu doar teoretice, dar și practice;
  2. cultivarea la studenți, într-un termen restrâns, a aptitudinilor și abilităților practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesioniști;
  3. crearea premiselor sigure de integrare socio-profesională de succes, în contextul sistemului de educație din Republica Moldova.

Obiective ale activității didactice:

  • proiectarea şi evaluarea activităţii didactice în spiritul orientărilor curriculare moderne, compatibile cu exigenţele învăţământului european;
  • diversificarea ofertei de discipline opţionale în vederea fundamentării unui curriculum centrat pe competenţe;
  • implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare învăţarea cu ajutorul tehnologiilor moderne, a învăţa sa înveţi, învăţare inovatoare, învăţare/educaţie permanentă.

Obiective ale activității științifice:

  • editarea publicaţiilor în culegeri și reviste consacrate republican și internaționale;
  • organizarea de manifestări ştiinţifice (colocvii, seminarii, workshopuri etc.)
  • implicarea studenţilor specializării în activitatea de cercetare.

Istoria catedrei

Catedra Drept Privat a fost înființat în anul 2003 în baza catedrei Jurisprudență, care s-a devizat în catedrele Drept penal și Drept civil. Denumirea catedrei Drept civil a fost modificată prin decizia Senatului Universității de Stat din Comrat (USC) din 2009 în Drept privat.

În diferite perioade catedra a fost condusă de: Mironova S., dr., conf. univ. (până în 2005);  Nichita S., lector universitar (2005-2007); Zavaliniuk A., lector superior (2007 – 2008); Zaharia S., dr., conf. univ. (2008-2009); Sarî Т., magistru, lector universitar (2009-2013); Ianac I., dr., lector universitar (2013-2014); Arseni I., dr., conf. univ. (2014-2022), din martie până în august 2022 de Suhodolskaia L., magistru, lector universitar. Din 1 septembrie 2022 catedra este condusă de Tatar Olga, dr., conf. univ.

Ținând cont, că catedra Drept privat împreună cu catedra Drept public pregătesc specialiști la programul de studiu 0421.1 Drept , ciclul I, licență, permanent au  organizat diverse activități de cercetare, predare-învățare în colaborare cu membrii catedrei Drept public, care au contribuit la dezvoltare ei.

În această perioadă, au depus eforturi considerabile în vederea dezvoltării bazei tehnice și materiale a catedrei, precum și stabilirea relațiilor de parteneriat dintre profesori și studenți, cadrele didactice deținătoare de titluri științifico-didactice:  Baurciulu A., Lebedev V., Tiutekin I., Șinnik D., Ijițchii L., Gorelco N., Guzun V., Rocaciuk M., Fedorov C., lect.univ. emeriți: Cristioglo I., Nedialcov I., Inglis P.., Iavorschii N., Сhiseev N. - jurist emerit al Moldovei, ex-judecător  al Curții Constituționale al Republicii Moldova etc. 

Programele de studiu:

0421.1  Drept, ciclul I, licență (cu fr./fr. redusă)

0421    Drept civil, ciclul II, master (cu fr./fr. redusă)

Actualmente, catedra  desfășoară o amplă activitate științifică în domeniul legislației naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor cadrelor didactice sunt publicate în volume, culegeri, ediții științifice naționale și internaționale.

Numeroasele studii științifice elaborate de membrii catedrei, au permis implicarea activă a studenților-absolvenților de la programul de studiu 0421 Drept civil, ciclul II, master în activități de cercetare, facilitându-le realizarea tezei de master.

O componentă importantă a procesului instructiv - educativ este stagiul de practică. Studenții-stagiari efectuează stagiul de practică în organizații naționale cu scopul de a-și dezvolta abilități practice și să-se familiarizeze  cu activitatea organelor de specialitate în domeniul dreptului.

Procesul de pregătire al viitorilor specialiști este mobil, deoarece permite studenților să se angajeze în organele procuraturii, judecătoriei, curții de apel, avocaturii, poliției: Hrapakov  V., Hudoba V. – judecători, Judecătoria Comrat; Ivanova O. - judecător al orașului Râbnița; Tarleva I. - notar m. Comrat, Ganeva L. - notar m. Comrat; Kapakly I. - avocat, Kochu M. - avocat al orașului Comrat; Kovalenko S. - avocat m. Comrat etc. Având în vedere, numărul mare de solicitări de pe piața muncii din regiune și țară, absolvenții nu au probleme, în ceea ce privește angajarea.

Pentru a pregăti specialiști înalt calificați, conform standardelor naționale și internaționale catedra are legături de cooperare și colaborare cu diverse instituții atât  din Republica Moldova, cât și din străinătate.