Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Centrul american de resurse

la Departamentul de Limbi Străine

Universitatea de Stat Comrat

 

 

Centrul american de resurse a fost înființat în 2005. Centrul a fost dotat cu echipamente audio și video moderne, literatură educațională, științifică și de ficțiune.

Din 2005, baza materială și tehnică a Centrului American de Resurse a fost completată în mod regulat.

Diversele literaturi de ficțiune și de specialitate disponibile: manuale, dicționare, cărți de referință și periodice permite utilizarea instrumentelor multimedia în predarea limbilor străine. Elevii și studenții școlilor și liceelor ​​din regiune au posibilitatea de a folosi literatura pentru a scrie eseuri, lucrări semestriale, precum și proiecte de licență și ateliere, precum și profesorii în pregătirea prelegerilor, seminariilor. La Centrul American se desfășoară diverse evenimente: seminarii de formare și cursuri de master cu implicarea profesorilor din SUA, iar înainte de începerea stării de urgență declarată în întreaga lume din cauza Covid-19, au fost susținute în mod regulat întâlniri de club de discuții de către profesori din America. pentru studenții și studenții din regiune . Acest lucru permite studenţilor să-și dezvolte abilitățile lingvistice, să-și îmbunătățească vocabularul, să învețe o mulțime de lucruri noi și interesante despre SUA. Centrul cooperează îndeaproape cu colegii și profesorii din SUA. Voluntarii Corpului Păcii, precum și asistenții didactici din programul din Statele Unite, au adus și aduc o contribuție uriașă la activitățile Centrului.

Profesorii și studenții au participat în diferite momente la programele organizate de Ambasada SUA:

- Junior Faculty Development Program (SUA);

- Programul de dezvoltare Fulbright (SUA);

- Programul profesional Leadership;

- Ugrad global.

Centrul American este sponsorizat în mod regulat de Ambasada SUA în Moldova prin granturi.

Lista proiectelor Centrului american de resurse pentru perioada 2005-2020:

-2020-2021- „Renovarea Centrului american de resurse”

- 2017-2018 - „Suplimente pentru Centrul de Resurse American”

-2015-2016 Noi orizonturi prin limba engleză II

- 2015 - „Identitate și perspectivă”.

-2014 - „Stăpânește engleza pentru a răspândi idei bune”.

- 2013 - Literatură primită (cărți și manuale)

- 2011-2012 - Primit Calculatoare si Mobilier

- 2009 - Primit TV

- 2005 - Literatură primită (cărți, dicționare, manuale)

În 2020, a fost primit un grant ca parte a proiectului Renovation of the American Resource Center, care vizează reproiectarea Centrului American și crearea unei atmosfere favorabile centrului.

În prezent, centrul este dotat cu tehnologie modernă (calculatoare, tablă interactivă, proiector, laptopuri) și literatură educațională modernă. Pentru anul universitar 2020-2021, în cadrul proiectului pentru cadrele didactice, studenții ciclurilor I și II de studii, este planificată organizarea unei serii de webinarii în cooperare cu reprezentanți din Statele Unite.