Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Serghei Zaharia  - rector, doctor, conferințiar universitar.

 

Georghe Sult – prim-prorector activitatea didactică, doctor, conferințiar universitar.

 

Regulamentul Consiliului de Administrație (Rectorat) al Universității de Stat din Comrat - descarcă