Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Rectoratul

 

Serghei ZAHARIA,
rector, dr., conf. univ.

 

Georghe SULT,
Prim-prorector activitatea didactică,
dr., conf. univ.

 

Svetlana GHENOVA,

Prorector pentru cercetare și relații internaționale
dr., conf. univ.

 

Regulamentul Consiliului de Administrație (Rectorat) al Universității de Stat din Comrat - descarcă