Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

II Ciclul de formare (Master)

 

Specialitate: Administrarea afacerilor

Direcția generală de formare 041 „Științe economice”

Acest program pregătește viitorii manageri și îi ajută să dobândească abilitățile profesionale și personale necesare unui management eficient al companiei.

Acest program de masterat pregătește manageri universali cu cunoștințe și abilități de control al managementului, dezvoltare strategică, financiară a companiei și alte abilități practice necesare pentru managementul afacerii.

Accentul principal se pune pe studiul problemelor de actualitate ale managementului modern. Absolvenții nu se limitează la niciun domeniu al economiei, ci sunt capabili să se adapteze la orice activitate profesională.

Absolvenții își pot deschide propria afacere, îndeplinind funcțiile de manageri, economiști, consultanți și auditori, cercetători.

 

Curriculum de specialitatea "Menedgmentul marketingului" - (PDF)
 
Curriculum de specialitatea "Аdministrarea afacerilor" (formă staționară de studiu) - (PDF)
 
Tematica pentru implementarea tezelor de masterat specializarea „Administrarea afacerilor” pentru anul universitar 2020-2021 - (PDF)
 
Curriculum în specialitate (fără profil) economia companiei în industrii și domenii de activitate - (PDF)
 
Instrucțiuni metodologice pentru promovarea și întocmirea unui raport de practică profesională pentru studenții de specialitate 041 „Administrarea afacerilor” - (PDF)
 
Reglementări privind practica la distanță - (PDF)
 
Ghid de studiu pentru implementarea și apărarea lucrări masteratului - (PDF)
 
Сurriculum stagiu de practică profesională (Ciclul II) din 08.09.2020 - (PDF
 
Programe analitice de învățământ superior (ciclul II 041. Administrația științelor economice) - (PDF
 
Locuri de practică pentru studenții Facultății de Economie - (PDF)