Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Masterat

Ciclul II de pregătire

 

Specialitate (code and name): Educație muzicală în mediul policultural

Direcția generală de studiu 011 Științe ale educației

 

Titlul «Masterul» este o continuare condiționată în domeniului general al științelor educației în vederea asigurării activității calităților profesionale și științifice în contextul modernizării învățământului superior din Republica Moldova în cadrul implementării Sistemului Bologna. Aceste studii dau posibilitatea de a aprofunda și a complete cercetările de licență în direcția dobândirii cunoștințelor și aptitudinilor necesare unui specialist care va corespunde unui nivel ridicat de eficiență în obținerea cunoștințelor.

La efectuarea cercetărilor ai temelor de masterat se ține cont de experiența în acest domeniu, model de construire a specificului în cadrul instituțiilor de învățământ al direcției de educație muzicală de specialități similare din cadrul instituțiilor de învățământ muzical din Republica Moldova și Europa.

Programul Educație muzicală în mediul policultural are ca scop implementarea competențelor profesionale și adăugarea în profunzime a tradițiilor folclorice în mediu multicultural.

 

Baze competente:

* Cunoașterea conceptelor fundamentale ale pedagogiei muzicale și aplicarea acestora în activități profesionale;

* Cunoașterea bazelor metodologiei cercetării pedagogice;

* Cunoașterea tendințelor, a fundamentelor filozofiei educaționale;

* Conștientizarea importanței procesului educațional într-o carieră personală, esența proceselor de asigurare a calității educației;

* Consolidarea cunoștințelor de bază în domeniul educației, culturii pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor în acest domeniu;

* Viitorul specialist va avea următoarele abilități profesionale:

* Posibilitatea unei analize sistematice a conceptelor, teoriilor si problemelor generate de stiintele pedagogice;

* Capacitatea de a determina varietatea de texte, material muzical în care se pot efectua cercetări;

* Capacitatea de a adapta realizările științifice din alte domenii la procesul de cercetare;

* Abilități pentru dezvoltarea și implementarea unui proiect de cercetare în domeniul pedagogiei muzicale;

* Abilități de identificare a potențialelor legături între aspectele cunoștințelor în domeniu și aplicarea acestora în educația muzicală;

* Abilități de interpretare a fenomenelor muzicale dintr-un punct de vedere interdisciplinar și transdisciplinar în contextul unei ere și al lumii în continuă schimbare;

* Abilități în dezvoltarea proiectelor de activitate profesională din diferite puncte de vedere;

* Abilități de rezolvare colaborativă a problemelor comune de domeniul educației muzicale.

 

Lista posturilor asumate prin curriculum:

 1. profesoară de muzică la grădiniță
 2. profesor de educație muzicală la gimnaziu,
 3. profesor la o școală de muzică/artă și/sau Colegiul cu profil de arte (instrument de bază, discipline muzicale și teoretice, acompaniator, profesor general de pian, cor, conducător de orchestră),
 4. Metodist,
 5. inspector în departamentele de cultură și/sau educație,
 6. lucrător de muzică în instituții extracurriculare publice și private (centre de creație, palate ale culturii etc.),
 7. director,
 8. Director adjunct,
 9. manager în instituțiile de învățământ și/sau de cultură și artistice din sistemul de învățământ preuniversitar.

 

Planul de învățămînt specialității Educație muzicală în mediul policultural aici (PDF)

Scurte adnotări la programele de învățământ pe disciplinele curriculumului Educație muzicală în mediul policultural (PDF

Subiecte pentru implementarea lucrărilor de master ale specialității Educație muzicală în mediul policultural pentru anul universitar 2022-2023 aici (PDF)

 

Program individual semestrul I

Program individual semestrul II

Arhivă

Subiecte pentru implementarea lucrărilor de master

 • Subiecte pentru implementarea lucrărilor de master ale specialității Educație muzicală în mediul policultural pentru anul universitar 2020-2021 aici (PDF)
 • Subiecte pentru implementarea lucrărilor de master ale specialității Educație muzicală în mediul policultural pentru anul universitar 2021-2022 aici (PDF)