Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Centrul de limbă și cultură greacă

Centrul de Limbă și cultură greacă a fost înființat la Universitatea de Stat din Comrat în 2006 cu sprijinul financiar deplin al guvernului grec. Centrul este dotat cu mijloacele electronice și tehnologice moderne necesare pentru învățarea limbilor străine. Pe lângă cele mai noi echipamente, Centrul primește anual literatură, manuale pentru profesori și studenți din Grecia. Limba greacă și toate disciplinele în limba greacă sunt predate de profesori din Republica Grecia și Republica Moldova .

În 2009, primii studenți au absolvit universitatea cu o diplomă în limba și literatura greacă. Unii dintre ei își continuă studiile în Grecia și Cipru astăzi. În fiecare an, excursii gratuite în Grecia la tabere și cursuri de limbă greacă de vară la Universitatea din Salonic și Academia din Atena sunt organizate pentru studenții de specialitate. Atât absolvenții, cât și cei mai buni studenți ai specialității predau cursuri gratuite de limbă și cultură greacă la Colegiul Pedagogic M. Ceacir, Liceul Teoretic G. Gaidarji din orașul Comrat și în școlile din unele sate din Găgăuzia. Cursurile sunt coordonate de profesori universitari din Grecia.

Scopul Centrului și specialitatea în ansamblu este de a produce specialiști cu înaltă calificare în domeniul predării limbii și literaturii grecești și traducători cu cunoștințe de greacă, română și rusă.