Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

 

 

Numele/ prenumele
Funcţia deţinută
Angajarea (titular, cumular intern extern)
Titlul și gradul științifico-didactic
Unitățile de curs predate
Popil 
Genady 
Șeful al catedra ITMF, lector
membru al personalului Maestru de științe ale educației (Informatică Aplicată) Algoritmi și metode de programare, arhitectură de calculator și Assembler, limbaj de programare Delphi / limbaj de programare (C ++) / limbaj de programare (Java), metode de optimizare, modelare computerizată, programare logică
Covricova Raisa
conferențiar universitar membru al personalului Doctor în pedagogie (Didactica matematicii) Analiza matematică, geometrie, ecuații diferențiale, analiză funcțională, geometrie diferențială, calcul al variațiilor, matematică în economie
Velicova Tatiana
conferențiar universitar membru al personalului
Doctor în pedagogie (Teoria și metodologia predării (informatică))
Resurse și tehnologii informaționale în management, Metodologie pentru studierea unui limbaj de interogare structurat SQL, Metodologie pentru predarea programării web: PHP5, Tehnologii informaționale în predarea științelor umaniste, IT într-o instituție de învățământ, Tehnologia informației în științe umane, Aspecte metodologice ale predării matematicii cu educație software
Cîssa Lilia
lector membru al personalului
Maestru de științe ale educației (Informatică Aplicată)
Analiza matematică, algebră, algebră și teoria numerelor, teoria și metodologia curriculumului școlar, teoria probabilităților și statistica matematică, teoria funcțiilor unei variabile complexe, metode de predare a matematicii, atelier pentru rezolvarea problemelor matematice
Lupașcu 
Svetlana
lector membru al personalului
Maestru de științe ale educației (Informatică Aplicată)
Algebră, geometrie, matematică discretă, metode numerice, tehnologii informaționale în predarea matematicii și informaticii
Sibova 
Olga
lector membru al personalului
Maestru de științe ale economie,
Maestru de științe ale educației (Informatică Aplicată)
Tehnologii informaționale. Tehnologii informaționale în contabilitate. Tehnologii informaționale în educație
Iovciu
Mihail
lector membru al personalului Maestru de științe ale educației (Informatică Aplicată) Securitatea informațională, metode de predare a informaticii, tehnologii informaționale în educație, modelare computerizată, tehnologii informaționale în economie, logică computerizată, sisteme informaționale, proiectare sisteme informaționale