Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Raport de evaluare externă

în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studii superioare de doctorat 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, cu forme de învățământ frecvență și frecvență redusă, la cererea depusă de instituția de învățământ Universitatea de Stat din Comrat în data de 23.09.2016, în baza dosarului ISAFPSD - 02, a informațiilor prezentate de instituția de învățământ în raportul de autoevaluare, a dovezilor aduse și a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă din data de 18 noiembrie 2016.

Raportul de evaluare externă a fost elaborat de membrii comisiei de evaluare externă, aprobată la ședința Consiliului de conducere al ANACIP din 30.09.2016, Proces verbal nr. 10.

Președinte: Moșanu-Șupac Lora

Membru: Hămuraru Maria

Membru: Cazacu Vitalie

Скачать