Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Personalul didactic la catedra de Drept Public

 

N.P
Specializare
(Nume)
Titlu și diplome academice
Funcţie
Bîrgău Mihail
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
 
Doctor habilitat în drept, profesor la Catedra de drept Public
Profesor la Catedra de Drept Public
Sult Gheorghe
552.02. Drept administrativ
554.01. Drept penal și executive penal
552,07. Drept  convenției
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Berliba Viorel  
 
554.01. Drept penal și executive penal
 
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Mironova Svetlana
561.01. Teoria, metodologia științelor politice; instituţiile şi procesele politice
 
Doctor în Științe Politice, Conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Cristeva Natalia
553.01. Drept civil   
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Terzi Nicolai
552.01. Drept constituțional
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Ianac Igor
552.01. Drept constituțional
 
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Sanduța Galina
553.06. Drept privat internațional și european
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Lîsenco Vladlena
552.08. Drept public internațional și european
562.04. Teoria integrării europene, instituții și politici europene
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Florea Eugeniu
554.01. Drept penal și executive penal
552,03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Florea Ocsana
552.01. Drept constituțional
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Gulca Lilia
552.03. Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
Doctor în drept, conferențiar la Catedra de Drept Public
Conferențiar la Catedra de Drept Public
Cîrlan Gheorghe
563.03. Managementul administratiei publice
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Circov Eugeniu
561.01. Teoria, metodologia științelor politice; instituţiile şi procesele politice
561.02. Cultură și ideologie politică; etnopolitologie
Doctor în Științe Politice, Lector la Catedra de Drept Public
Lector la Catedra de Drept Public
 
Demcenco Mihail
554.04. Criminalistica, expertiza medico-legala, activitate de cautare operationala
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Gheorghieva Svetlana
554.01. Drept penal și executive penal
563.03. Managementul administratiei publice
551.01. Teoria generală a dreptului
Master în Drept, Lector la Catedra de Drept Public
Lector la Catedra de Drept Public
Sarî Tatiana
554.01. Drept penal și executive penal
Master în Drept, Lector la Catedra de Drept Public
Lector la Catedra de Drept Public
Botezatu Igor
554.01. Drept penal și executive penal
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Zlatovcen Alexei
554.04. Criminalistica, expertiza medico-legala, activitate de cautare operationala
 
Doctor în Științe, Lector la Catedra de Drept Public
Lector la Catedra de Drept Public
Levandovski Nicolai
554.03. Drept procesual penal
Doctor în drept, lector la Catedra de drept public
Lector la Catedra de Drept Public
Cojocari Ion
554.03.  Drept procesual penal
 
Master în Drept, Lector la Catedra de Drept Public
Lector la Catedra de Drept Public