Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Președinte al Senatului:

 1. Serghei Zaharia - rector, doctor, conferințiar universitar.

Membri ai Senatului:

 1. Georghe Sult - prim-prorector activitatea didactică, doctor, conferințiar universitar.
 2. Tatiana Racovcena - prorector pentru știință și relații internaționale, doctor, conferințiar universitar.
 3. Svetlana Curaxina - doctor, conferințiar universitar, administrator InnoCenter.
 4. Serghei Cara - decan interimar al Facultății de Agricultură și Tehnologie, doctor, conferințiar universitar.
 5. Natalia Cristeva - doctor, conferințiar universitar.
 6. Ivanna Bancova - doctor, conferințiar universitar.
 7. Ala Paptsova - doctor, conferințiar universitar.
 8. Tatiana Dudoglo - doctor, conferințiar universitar.
 9. Maria Сara - doctor, conferințiar universitar.
 10. Larisa Boicova - doctor, conferințiar universitar.
 11. Sofia Sulac - doctor, conferințiar universitar.
 12. Oxana Curteva - doctor, conferințiar universitar.
 13. Natalia Sucman - doctor, lector universitar.
 14. Olga Koșeleva - președinte al Comitetului sindical, lector universitar.
 15. Janna Garceva - șeful Bibliotecii.
 16. Andrei Șevel - președintele guvernului Studențesc.
 17. Rima Constantinova - studentă al gr. Ю-19, Facultatea de Drept.
 18. Mavrodi Elena - studentă a gr. АН-19, Facultatea de cultură națională.
 19. Anastasov Dmitri - student al gr. ЭФ-19, Facultatea de Economie.
 20. Croitor Nicolai - student al gr. АИМ-19, Facultatea de Agricultură și Tehnologie.