Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

CATEDRA DE DREPT PUBLIC

 

Postu I.
șef catedră
Adresa: Comrat, str.Galațan
Telefon: (+373 298)2-60-57
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Catedra  Juridică s-a format în 2003 în  urma a fost divizării în Drept penal și Drept civil. Prin decizia Senatului USC din 2009 catedra a fost numită Drept public.

Catedra a fost condusă de:2005 și 2015-2018 - magistru în drept, lect. univ. Gheorghieva S., 2005-2006 - magistru în drept, lect. univ. Jecov N., 2006-2007- magistru în drept, lect. univ. Suhova S., 2008-2018 - doctor în drept, conf. univ. Sult G., din 2018 până în 2019 Doctor în drept, lector Terzi N.P., din 2019 până în 2021 Master în drept Sary T.D., din 2021 până în 2023 Master în drept Georgieva S.. V., în prezent catedra este condusă de Postu I.

De-a lungul anilor, în formarea și dezvoltarea catedrei au depus un efort amplu și semnificativ doctorii în drept: Baurciulu A., Lebedev V., Tiutekin I., Șinnik D., Ijițchii L., Gorelco N., Guzun V., Rocaciuk M., Fedorov C., lect.univ. emeriți: Cristioglo I., Nedialcov I., Inglis P.., Iavorschii N., Сhiseev N. - jurist emerit al Moldovei, ex-judecător  al Curții Constituționale a Republicii Moldova etc.                    

În prezent, corpul profesoral-didactic al catedrei este constituit din: doctori habilitați în drept, profesori - Smochină A., Bîrgău M., Popa V. ex - judecător al Curții Constituționale a Republicii Moldova; doctor în drept, profesor Moraru V.; doctori în drept, conf. - Sult G., Grosu V., Lîsenco V., Cristeva N., Donciu A., Demcenco M., Florea E., Mironova S.; doctori în drept, lect. univ. - Ianac I., Botezatu I., Terzi N., Circov E., Sanduța C., Cîrlan G., Zlatovcen A., Poalelungi O; magistri în drept - Gheorgieva, S., Sarî T., Levandovschi N., Leiciu A.

La acest  moment, catedra  desfășoară o amplă activitate științifică în domeniul legislației penale, procedurale, penitenciare, constituționale și administrative. Acest lucru este demonstrat prin arsenalul metodic: Chiseev N. Drept procesual penal - manual; Baurciulu A., Ivanov V. Drept constituțional al țărilor străine; Bîrgău M. Criminalistică; Sult G., Ianac I., Jecov N. Drept financiar, ghid Drept financiar în scheme; Moraru V., Sult G., Mironova S. Drept executiv, ghid Statutul juridic al condamnaților din RM; Sult G. Pregătirea pentru eliberarea și resocializarea condamnaților  de la închisoare - monografie etc.

 Cadrele didactice publică rezultatele cercetărilor lor în volumele conferințelor naționale și internaționale, în edițiile științifice naționale și internaționale.

Specializările Catedrei:

Ciclul I: Drept; Administrația publică

Ciclul II: Drept penal; Drept corporativ; Administrație publică locală; Aspectele juridice ale politicii europene de vecinătate și guvernare efectivă.

Studiile de master includ în mod obligatoriu, desfășurarea unui studiu științific sub îndrumarea cadrelor didactice, care se finalizează cu elaborarea și susținerea publică a tezei de master.

 Pe parcursul studiilor, masteranzii efectuează stagii practice în organizații naționale, având drept scop obiectiv dezvoltarea abilităților practice și familiarizarea  cu activitatea organelor de specialitate în domeniul dreptului.

Procesul de pregătire al viitorilor specialiști este mobil, deoarece permite studenților să se angajeze în organele procuraturii, judecătoriei, curții de apel, avocaturii, poliției, dar și în instituțiile de administrație publică.

Pentru a-și atinge obiectivele puse, catedra are legături de cooperare și colaborare cu diverse instituții atât  din RM, cât și din străinătate.

Astfel,în prezent, absolvenții catedrei activează în diferite instituții  administrației publice: Vlah I. - Guvernatorul (Bașcanul) Găgăuziei, membru al Guvernului Republicii Moldova; Tanasoglo O. - vice guvernatorul (Bașcanului) Găgăuziei; Monol P. - șef adjunct al oficiului teritorial al cancelariei de stat din Moldova Comrat; Topal F.- avocat, Mihalciuc A.- avocat; Diacenco V. - șeful Direcției; Suhov V. - șeful Oficiului teritorial pentru Asistență Juridică Garantată de Stat și mulți alți.