Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

  

N.P. Specializatie
(cod și nume)
Gradul universitar și titlul Funcţie
Todorici
Liudmila
CV
08.00.05 - Economie şi management (în ramură) Doctor, conferențiar universitar la catedra de economie Șeful la catedra,
conferențiar universitar la catedra
Taușangi
Constantin
 
Contabilitatea Profesor, doctor de economie Profesor la catedra
Carabet
Maria
CV
08.00.05 - Economie şi management (în ramură) Doctor de economie, conferențiar universitar conferențiar universitar la catedra
Coverdiaga
Valerii
Finanțe Doctor de economie Profesor la catedra
Dudoglo
Tatiana
CV
08.00.05 - Economie şi management (în ramură) Doctor de economie, conferențiar universitar conferențiar universitar la catedra
Sviridenco
Lidia

CV
Contabilitate și audit în sectoarele economiei (masterat)  
Maestru «Contabilitate și audit în sectoarele economiei»
Profesor la catedra
Mogîldia
Serghei

CV
Administrarea afacerilor
(masterat)
Maestru de economie Profesor la catedra
Zlatovcena
Inna

CV
Contabilitatea   Profesor la catedra
Zlatova
Svetlana

CV
Administrarea afacerilor
(masterat)
Maestru de economie Profesor la catedra
Chiurcciu 
Vitalii
CV
Management   Profesor la catedra
Cerga
Tatiana
CV
Contabilitatea Doctor de economie, conferențiar universitar conferențiar universitar la catedra
Batișev
Ruslan
CV
Finanțe, bani și credit Doctor de economie, conferențiar universitar conferențiar universitar la catedra