Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Orarul cadrelor didactice pentru consultații metodice și asistență pentru studenți, autoevaluarea cadrelor didactice, anul universitar 2021-2022, semestrul 2

 

 

№ п/п
 
Nume, prenume profesorilor
Ziua/ Ora 
de serviciu
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
1.
Sofia Sulac,
doctor, conferențiar universitar
 
 
14:00-16:00
 
 
3.
Alexei Chirdeachin,
doctor, conferențiar universitar
 
 
 
 
14:00-16:00
4.
Tatiana Sandu,
doctor, conferențiar universitar
14:00-16:00
 
 
 
 
5.
Olga Sciuchina,
doctor, lector universitar
 
 
 
14:00-16:00
 
6.
Halil Kücükler,
doctor, lector universitar
 
 
14:00-16:00
 
 
7.
Natalia Nacioglo,
lector asistent
 
 
 
14:00-16:00
 
8.
Tatiana Todorici,
lector universitar
 
 
 
14:00-16:00
 
9.
Elena Milcan,
lector universitar
 
 
 
 
14:00-16:00
10.
Alexandra Anghelova, lector universitar
14:00-16:00
 
 
 
 

 

 

Șef al catedrei,

dr., conf. univ. Sofia Sulac