Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Despre departamentul

 

"Numai administrarea eficientă poate
aduce schimbări necesare"
W. Edward Deming
 

Departamentul managmentului calității și procesului de instruire este o unitate structurală independentă care asigură dezvoltarea sistemului și asigurarea managementului calității al universității, menținându-l în stare de funcționare, dezvoltarea activitătii care vizează îmbunătățirea continuă. Conducerea generală a activităților Departamentului managmentului calității și procesului de instruire se realizează de către șeful departamentului.

Scopul principal

Organizarea evenimentelor pentru asigurarea și îmbunătățirea calității învățământului superior în cadrul Universitatății de Stat din Comrat

Obiectivele:

 • dezvoltarea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea SMC al universității;
 • dezvoltarea metodelor pentru asigurarea managementului calității;
  organizarea și desfășurarea instruirii personalului pe probleme SMC, precum și furnizarea de servicii de consultanță în domeniul calității atât în ​​interiorul, cât și în afara universității;
 • efectuarea auditului intern în subdiviziunile universității;
 • analiza rezultatelor activității de calitate a universității.

 

Departamentul de management al calității în activitățile sale este ghidat de:

 • Codul educației al Republicii Moldova;
 • Carta (Carta) universității;
 • Ordinele rectorului;
 • deciziile Senatului (Consiliul academic);
 • Documente ale sistemului de management al calității USC;
 • Standarde de stat și internaționale seria ISO 9000 etc .;
 • documentația normativă în domeniul educației, activității științifice, standardizării, certificării, controlului și managementului calității;
 • Reglementări interne ale muncii;
 • Instrucțiuni de confidențialitate;
 • Reguli și reglementări privind protecția muncii, securitatea împotriva incendiilor, igienizarea industrială și protecția împotriva incendiilor;
 • Regulamentul privind Departamentul de management al calității.

 

Principalele direcții de îmbunătățire a sistemului de asigurare a calității în educație

 • Elaborarea, în raport cu condițiile moderne ale misiunii și viziunii universității, politicilor și obiectivelor strategice ale USC în domeniul calității.
 • Crearea unei structuri organizaționale pentru managementul calității.
 • Dezvoltarea și implementarea unui flux de documente unificat pentru calitatea educației.
 • Determinarea tipurilor de activități, a proceselor de bază și de susținere ale universității, necesare pentru sistemul calității, a conținutului acestora și  responsabili de calitatea implementării.
 • Crearea mecanismelor și procedurilor pentru dezvoltarea de înaltă calitate, aprobarea și actualizarea sistematică a programelor educaționale de bază.
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistemului de evaluare periodică și monitorizare a implementării programelor educaționale.
 • Elaborarea metodologiei de evaluare eficiente, indicatorilor și criteriilor nivelului de cunoștințe al studenților.
 • Furnizarea asigurării calității personalului didactic.
 • Dezvoltarea mecanismelor și criteriilor de evaluare a competenței profesorilor.
 • Crearea resurselor pentru instruire și sprijin pentru studenți (financiar etc.).
 • Dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice necesare unui sistem de asigurare a calității.
 • Crearea mecanismelor și procedurilor pentru asigurarea deschiderii universității, prezentarea obiectivității informațiilor publice despre activitățile sale.

Contacte

(373) 298-2-74-23 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.