Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Șef catedrei,
Maestru în Artă RM
Sciogoleva Tatiana
 
Detalii de contact:
Adresa: Republica Moldova, Comrat, str. Galatsana, 17
Tel. +37369939904
 
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

ISTORIA DEZVOLTĂRII DEPARTAMENTULUI 

Dezvoltarea intensivă a Universității de Stat din Comrat la începutul anilor 90 ai secolului XX. De asemenea, a condus la dezvoltarea departamentelor sale de conducere. Departamentul de Cultură și Arte funcționează la Facultatea de cultură națională din 1992. La baza formării departamentului au fost Tanasoglo D. N., Tanasoglo L. P. primele specialități ale departamentului au fost:" Regie"," actorie","studii culturale". În anul 1993, la inițiativa lui Tanasoglo D. N. și Pometko S. V. - Maestruoromân Art RM, la catedră au fost deschise specialitățile "dirijat", "coregrafie", "Interpretarea Instrumentală". În anul 2006, a fost deschisă specialitatea "Muzică".

Primul șef al departamentului a fost Lyubov Petrovna Tanasoglo. Apoi, în diferiți ani, departamentul a fost condus de: Zhekova E. F., Iofchu N. I. - lucrător onorat al Culturii din Găgăuzia, Mihailovski A. Z., Rushika K. I. - lucrător onorat al Culturii din Găgăuzia.

Începând cu anul universitar 2011-2012, catedra este condusă de Șcegoleva Tatiana Ivanovna - Maestru în artă RM, lucrător Emerit al Culturii din Găgăuzia.

În timpul formării departamentului, în conformitate cu apariția  noilor specialități, au fost elaborate noi programe, programe de discipline academice, echipa a crescut și s-a dezvoltat. Din 2016- începe de învățămînt magistratura să funcționeze, primii studenți fiind în principal absolvenți și angajați ai departamentelor universității noastre.

În anul 2019, profesorii disciplinelor de bază ale iofcu N. I., Stanza N. G., Taranenko Yu.V. au primit titlul de Maestru de artă din RM.

 În 2020, din cauza pandemiei, departamentul a început activ să utilizeze resurse online în formarea specialiștilor.

În 2021, tinerii specialiști au intrat în programul de doctorat: Mavrodi D. I., Terzi O. G. Poidolova I. S.

 

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI

Misiunea Departamentului de Cultură și Arte este de a instrui, educa și dezvolta specialiști competenți, erudiți, mobili, de contact, capabili de inovație și auto-dezvoltare, care sunt conștienți de prioritatea valorilor spirituale și morale și de responsabilitatea lor civică față de generațiile viitoare.

Departamentul se dezvoltă intens în direcția educației multiculturale, aducând o componentă națională educației tradiționale clasice, care permite studierea aprofundată a patrimoniului cultural al găgăuzilor, moldovenilor, bulgarilor. Datorită dezvoltării vectorului național, Departamentul contribuie la păstrarea instrumentelor populare (haida, nai, clarinet, gadulka), popularizarea lor.

 

SARCINI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI FORMĂRII SPECIALIȘTILOR

 • Implementarea abordării competenței, consolidarea orientării practice în formarea specialiștilor.
 • Organizarea sprijinului educațional și metodologic al programelor educaționale, cercetării și activităților educaționale la universitate.
 • Consolidarea bazei științifice, educaționale și metodologice, utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicative. Îmbunătățirea activității educaționale, formarea mediului cultural și moral al elevilor, asigurarea formării activității și responsabilității lor civice. Interacțiunea cu instituțiile de învățământ privind furnizarea de servicii educaționale.
 • Creșterea nivelului de profesionalism, calificare și auto-îmbunătățire a cadrelor didactice, realizarea deplină a potențialului lor creativ. Conservarea și extinderea repertoriului folcloric.
 • Reaprovizionarea mediului cultural și creativ al UTA Găgăuzia de către specialiști calificați în domeniul artei muzicale.

 

Departamentul de Cultură și Arte pregătește specialiști cu înaltă calificare în specialitate:

 1. I cycle-0114.12 "Muzică", instruirea se desfășoară în departamentele cu frecvență de zi.
 2. Ciclul II - "EducațIe muzicală în mediul policultural" (educație muzicală într-un mediu multicultural), cu frecvență de zi.

Broșură a Departamentului de Cultură și Arte

 

Domeniile prioritare de activitate ale Departamentului cultură și Arte:

 • asigurarea nivelului științific și metodologic al sesiunilor de instruire.
 • efectuarea lucrărilor de cercetare (științifico-metodice, experimentale) la disciplinele Departamentului.
 • Dezvoltarea abordărilor de bază și formarea cadrelor didactice în implementarea învățământului în Republica Moldova.
 • Asigurarea unui sistem de înaltă calitate de dezvoltare profesională a angajaților instituțiilor de învățământ preșcolar din republică, a profesorilor de învățământ general și a școlilor de muzică pregătirea documentației educaționale și metodologice privind disciplinele catedrei.
 • Asigurarea fundamentării științifice și metodologice a experienței pedagogice avansate generalizate.

 

Personalul cadrelor didactice din Departamentul de Cultură și Arte are un mare potențial creativ, se distinge prin eficiență și activitate socială, care se auto-îmbunătățește constant.

Trecerea la noi standarde educaționale, organizarea formării în conformitate cu noile programe de învățământ, creșterea volumului de informații științifice, introducerea tehnologiilor educaționale inovatoare în procesul educațional necesită ca personalul Departamentului să caute în mod constant conținut nou al Învățământului Profesional.

În conformitate cu calificările specialiștilor, departamentul organizează pregătire practică în instituțiile preșcolare, școala primară, Colegiul pedagogic, școala de muzică, unde elevii dobândesc abilitățile unui lucrător muzical, profesori de educație muzicală în școala primară și gimnaziu, profesori de școală muzicală. Profesorii Departamentului efectuează gestionarea lucrărilor de licență absolventă, precum și cercetarea științifică a studenților cu privire la problemele actuale ale educației muzicale, teoriei muzicale și practicii învățământului preșcolar, primar.

 

Activitățile departamentului:

Profesorii Departamentului implică activ studenții în activități de cercetare: studenții participă anual la organizarea și desfășurarea de conferințelor practico- științifice și, seminarii, mese rotunde. Conferința științifico-practică studențească "spațiul științific și educațional: realități și perspective pentru îmbunătățirea calității educaționale", seminariile ciclului "probleme de formare a unui lucrător de muzică în Gagauz Yeri", un seminar orientat spre practică "primii pași în știință. Cum se scrie un articol științific", ținând o discuție studențească Club psiho-pedagogic și pedagogic pe problemele actuale ale pedagogiei și psihologiei și alte evenimente interesante, precum și evenimente ale Asociației Studențești"palmele calde".

 

Direcțiile științifice ale Departamentului:

 • "Utilizarea folclorului basarabean la lecțiile de educație muzicală" (doctor, Profesor Veliksar V. N.);
 • "Componenta găgăuză la lecțiile de educație muzicală" (doctorand KSPU, profesor poidolova I. S.);
 • "Noi informații și tehnologii informaționale în educația muzicală" (doctor, Profesor Todorov V. N.);
 • "Formarea calităților profesionale ale unui muzician-concertmaster" (profesor, Maestru de artă);
 • "Dezvoltarea percepției muzicale a copiilor de vîrstă școlii primare la lecțiile de educație muzicală" (doctorand al Ma Bulgaria, profesor Mavrodi D. I.);
 • "Rolul muzicii în viața estetică a copiilor" (Maestru N. R. M., profesor Iofcu N. I.);
 • "Aplicarea efectivă a tehnologiilor educaționale moderne la lecțiile de pian "(lucrător onorat al Culturii din Găgăuzia, asistent didactic Mutkoglo etc.);
 • "Metodologia procesului educațional multietnic în lecțiile de educație muzicală din clasele primare" (doctorand al UPSC, profesor Terzi O. G.)
 • "Educația muzicală în mediu multicultural" (Maestru N. R. M., profesor Șchegoleva T. I.

 

Informații pentru studenți

Curriculum-ul specialității 0114.12 "Muzică" a fost elaborat în conformitate cu legislația Republicii Moldova, Legea cu privire la educație a Republicii Moldova, planul de Cadre și alte acte normative ale Ministerului Educației al Republicii Moldova. Specialitatea "Muzică" este destinată sistemului modern de învățământ preuniversitar la nivelul învățământului preșcolar, învățământului primar, formării într-o școală de muzică pentru copii, un liceu și Departamentul de muzică al unui colegiu pedagogic. Formarea ulterioară a personalității unei persoane depinde de calitatea acesteia. Acest curriculum se bazează pe cerințele procesului Bologna de învățământ superior.

0114.12 "Muzică" este una dintre specialitățile cele mai solicitate în ziua de azi acest. Pentru activitatea pedagogică și activitatea de cercetare în domeniul muzicii, este pregătit un specialist cu gradul de "Muzică" - calificarea unui licențiat în științe pedagogice.

Sfera activității profesionale sunt instituțiile preșcolare, școlile de muzică și învățământul general, liceele, Departamentul de muzică al Colegiului Pedagogic.

Calificarea obținută permite absolventului să lucreze în instituții din Republica Moldova ca instrumentist în orchestre, vocalist al unui ansamblu vocal sau cor, concertmaster.

Departamentul de profil pentru specialitatea 0114.12" Muzică "este Departamentul" Cultură și Arte " al Universității de Stat din Comrat. În prezent, departamentul pregătește personalul didactic în specialitatea: "Muzică" (învățământ cu normă întreagă și cu jumătate de normă). Catedra are 2 doctori în științe Pedagogice, 5 maestri de Artă din RM, 6 profesori ai lucrătorilor onorați ai culturii din Găgăuzia, 3 profesori - doctoranzi. Departamentul se mîndrește cu  profesorul docent Popova-Ivanush Margarita Vasilyevna (profesor vocal) - Artist al Poporului din Republica Moldova.

Pe baza profesorilor și studenților Departamentului, ansamblul violoniștilor "Элегия" a fost fondat în 2000, care câțiva ani mai târziu a primit statutul de model.

În 2007, a fost creat ansamblul instrumental "Dixieland", care participă cu succes la festivaluri și concursuri din Moldova și Găgăuzia.

Profesorii Departamentului împreună cu studenții pregătesc și desfășoară diverse evenimente culturale care se desfășoară încinta Universității, cât și în afara acesteia.

Catedra a participat la Concursul republican "obiceiuri și tradiții de nuntă", unde a obținut locul 2 în RM și a devenit câștigătoare a diplomei acestui concurs, locul 1 a fost ocupat de studentul din anul II Ilya Draganov la concursul republican al Tinerilor Interpreți" prezint Orchestra Folclor " 2017, Irina Poidolova, studentă a ciclului II, a devenit laureată a acestui concurs.

În 2017, a fost semnat un acord de cooperare cu Organizația Internațională a culturii turcice TURKSOY. Până la sfârșitul anului 2018, este planificată deschiderea Centrului TURKSOY la Departamentul de Cultură și Arte.

  Deschiderea specialității 0114.12 "Muzică" oferă regiunii de sud a Moldovei personal înalt calificat în domeniul educației muzicale.

După finalizarea cu succes a studiilor la universitate, absolvenții departamentului au posibilitatea de a primi o educație postuniversitară într-o diplomă la master.

Personalul Departamentului menține legături strânse de afaceri cu universități de top din Moldova și universități străine.