Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Șef al Catedrei,

Maestru în Artă RM

Shchegoleva Tatiana Ivanovna

Date de contact:

Adresa: Republica Moldova, Comrat, str.

tel.: + 37329825165

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

ISTORIA DEZVOLTĂRII CATEDREI

Dezvoltarea intensă a Universității de Stat din Comrat la începutul anilor ' 90 a mileniului XX  a dus și la dezvoltarea catedrelor sale de conducere. Catedra de cultură și arte funcționează pe lîngă facultatea de cultură națională din anul 1992. La originea formării catedrei au stat Tanasoglo D. N., Tanasoglo L. P. primele specialități ale catedrei au fost: "Regia", "Actoria", "Culturologia". În 1993, la inițiativa lui Tanasoglo D. N. și a lui Pometko S. V.-Maestru în Artă RM, la catedră au fost deschise următoarele  specialități "dirijare", "coregrafie", "Interpretare Instrumentală". În 2006 a fost deschisă specialitatea "Muzică".

Primul șef al catedrei a fost -  Liubovi Petrovna Tanasoglo. Apoi, în diferiți ani, catedra a fost condusă de: Jekova E. F., Iofciu N. I.- lucrător emerit al culturii Găgăuziei, Mihailov A. Z., Rushika C. I.- lucrător emerit al culturii Găgăuziei.

Din 2011-2012, catedra este condusă de Șchegolev Tatiana Ivanovna- Maestru în Artă RM, lucrător emerit al culturii Găgăuziei.

În perioada formării catedrei, în conformitate cu apariția noilor specialități, au fost elaborate noi planuri de instruire, curriculumuri  la diferite  discipline de instruire, a crescut și a evoluat înteg colectivul . Începînd cu anul 2016 - începe să funcționeze magistratura, primii magistrați ai căreia au fost preponderent absolvenții și colaboratorii catedrei universității noastre.

MISIUNEA CATEDREI

Misiunea catedrei de cultură și arte include - instruirea, educarea și dezvoltarea competenților, capabilicitatea de a inova și de auto-dezvolta  specialiștii, conștientizarea priorităților , valorilor spirituale și morale și răspunderea civilă față de generațiile viitoare.

 SARCINI ÎN DOMENIUL CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI AL SUB-SPECIALIȘTILOR

Implementarea unei abordări competente, consolidarea orientării practice în pregătirea specialiștilor.

Organizarea asistenței didactice și metodice a programelor educaționale, activităților de cercetare și educație în universitate.

Consolidarea bazei științifice, didactice și metodice, utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicative.

Îmbunătățirea activității educaționale, formarea mediului cultural-moral al studenților care asigură formarea activității și responsabilității civice.

Interacțiunea cu instituțiile de învățământ cu privire la furnizarea de servicii educaționale.

Creșterea nivelului de profesionalism, calificare și auto-îmbunătățire a cadrelor didactice, realizarea cea mai completă a potențialului lor creativ.

F.N.P. poziție

Disciplinele predate

1.

Poluhov Nicolae Mihailovici

Doctor, conferențiar universitar, Profesor

Culturologie, Estetică

Aspecte culturale ale artei

2.

Shchegoleva Tatiana Ivanovna

Profesor,

Maestro in arta R. M.

Lucrător emerit al culturii Găgăuziei

Culturologie, Estetică

Aspecte culturale ale artei

3.

Iofchu Natalia Ivanovna

Profesor, Onorat

lucrător în cultura Găgăuziei

Instrument muzical de bază (vioară).

Instrument muzical opțional (pian, vioară)

4.

Mutcoglo Tatiana Demyanovna

Profesor

Un instrument muzical de bază(pian, voce).

Instrument muzical opțional (pian, voce)

5.

Stații Natalia Gheorghievna

Profesor, lucrător de Cultură onorat

Găgăuzia

Instrument muzical de bază(pian).

 

Instrument muzical opțional (pian)

6.

Taranenko Yuri Vasilievich

Profesor, Lucrător Emerit al culturii Găgăuziei

Instrument muzical principal (trompeta, saxofon, clarinet, Hyde).

 

Dirijarea. Instrument suplimentar (țeavă, saxofon, țeavă, clarinet, Viola)

7.

Mavrodi Domna Ivanovna

Profesor

 

 

Clasa corală, dirijare, alfabetizare muzicală.

 

Literatura corală și orchestră, metodologia de lucru cu cor

8.

Idoli Irina Stepanovna

Profesor

Dirijarea corală, vocea, concertmasteria, tehnica educației muzicale.

9.

Zlatova Olga Gheorghievna

Profesor

 

Dirijarea, practica pedagogică, concertmasteria

10.

Timotei Dumitru Valerievici

Profesor

Instrument muzical de bază-acordeon

Instrument muzical suplimentar-acordeon

11.

Todorov Vitali Nikolaevich

Doctor, Profesor

Tehnica de predare a curriculumului școlar, tehnologia modernă în educația muzicală.

12.

Popov-Ivanush Margarita Vasilievna

Profesor asociat, Artist al poporului RM

Instrumentul muzical principal este vocal. Canto.

Instrumentul muzical principal este – vocea. Canto.

13.

Strezeva Anna Georgievna

Profesor asociat, Artist al poporului RM

Teoria și istoria muzicii. Arta muzicalca a poporului moldovenesc.

14.

Filev Ilia Ilici

Maestro in arta R. M.

Lucrător emerit al culturii Găgăuziei

 

Aranjamentul, cititul de partituri.

15.

Veliksar Veronica Nicolaevna

Doctor, Profesor

Metodologia educației muzicale în DDU, învățămîntul primar și gimnazial.

 Catedra "Cultură și Arte" pregătește specialiști cu înaltă calificare la specializare:

Ciclul I-0114.12" Muzica" se desfășoară în secțiile de zi și de corespondență.

Ciclul II-educație muzicală în mediul policultural a Departamentul de zi.

 Domeniile prioritare de activitate ale Catedrei de cultură și Arte:

asigurarea nivelului științific și metodic de instruire,

efectuarea lucrărilor de cercetare (metodico–științifice, experimentale) la disciplinele catedrei,

elaborarea abordărilor de bază și pregătirea pedagogilor în realizarea învățămîntului în RM,

asigurarea unui sistem calitativ de perfecționare a angajaților instituțiilor de învățămînt preșcolar din Republica Moldova, pedagogilor școlii primare și muzicale,

pregătirea documentației didactico-metodice la disciplinele catedrei,

asigurarea fundamentării științifice și metodice a experienței pedagogice avansate generalizate.

Colectivul profesorilor Catedrei de cultură și Arte are un mare potențial creativ, se deosebește prin muncă și activitate socială, se îmbunătățește constant.

Trecerea la noi standarde educaționale, organizarea instruirii pe noi planuri de studii, creșterea informației științifice, implementarea în procesul educațional a tehnologiilor educaționale inovatoare necesită căutarea  permanentă a noului conținut în  învățămîntul profesional.

În conformitate cu calificările specialiștilor, catedra organizează practici în instituțiile preșcolare, școala primară, Colegiul Pedagogic, școala de muzică, unde elevii dobândesc abilități  în sfera muzicii  în DDU, profesori de educație muzicală în școala primară și gimnaziu, profesori de școală muzicală. Profesorii Catedrei conduc lucrări de licență , precum și studii științifice ale studenților cu privire la problemele actuale de educație muzicală, teoria muzicală și practica învățământului preșcolar, primar.

Planul de lucru al Departamentului de referință

Activitățile Catedrei:

Cadrele didactice din cadrul catedrei propun în mod activ studenților activități de cercetare: studenții participă anual la organizarea și desfășurarea conferințelor științifico-practice,  la seminare, mese rotunde. Oțel tradițional: Conferința științifico-practică studențească "spațiul științifico-educațional: realitățile și perspectivele de sporire a calității învățămîntului", seminarele ciclulului "problemele de pregătire a asistentului social în Gagauz Yeri", seminarul practic-orientat "primii pași în știință. Cum se scrie un articol științific", desfășurarea unui club de dezbateri studențești psiho-pedagogice privind problemele actuale ale pedagogiei și psihologiei și alte activități interesante, precum și activitățile asociațiilor studențești "palmele calde"și " inițiativa".

 

 Direcții științifice ale Catedrei:

"Utilizarea folclorului basarabean la lecțiile de educație muzicală" (doctor, profesor la Velixar V. N.);

"Componența găgăuză la lecțiile de educație muzicală "(Doctor, Profesor Todorov V. N.);

"Formarea stimei de sine la studenți "(doctor, profesor asistent de poli N. m.);

"Noile tehnologii informaționale și informatice în educația muzicală."Doctor, Profesor Todorov V. N.);

"Formarea calităților profesionale ale muzicianului concertmaster "(Schegolev ti, profesor, Maestru în Artă RM);

"Dezvoltarea percepției muzicale a copiilor de vârstă școlară primară în lecțiile de educație muzicală" (profesor Timothy D. V.);

"Rolul muzicii în viața estetică a copiilor" (profesor Iofchu N. I.);

"Aplicarea eficientă a tehnologiilor educaționale moderne în lecțiile de educație muzicală" (Zlatova og).

 

Informații pentru studenți

Curriculum-ul de specialitate 0114.12 "Muzică" este elaborat în conformitate cu legislația Republicii Moldova, Legea învățămîntului RM, Planul – cadru și alte documente de reglementare ale Ministerului Educației al Republicii Moldova. Specialitatea "Muzica" este destinată sistemului modern de învățămînt preuniversitar la nivelul învățămîntului preșcolar, învățămîntului primar, învățămîntului în școala de muzică pentru copii, liceului și filialei muzicale a Colegiului Pedagogic. De calitatea sa depinde formarea ulterioară și formarea personalității  a unui individ . Acest curriculum este elaborat în baza cerințelor procesului de instruire de la Bologna pentru instituțiile de învățământ superior.

0114.12 "Muzică" se numără printre specialitățile cele mai solicitate în prezent. Specialistul cu diplomă "Muzică-licență" este pregătit pentru activitatea pedagogică și activitatea de cercetare în domeniul muzicii.

Sfera activității profesionale include - instituțiile preșcolare, școlile de muzică și educație generală, liceile, secția muzicală a Colegiului Pedagogic.

Calificarea obținută permite absolventului să lucreze în Republica Moldova în instituții - în calitate de artist instrumentist în orchestre, vocalist în ansambluri vocale sau în cor- în calitate de concertmaster.

Catedra de profil pentru specialitatea 0114.12 " Muzică "este Catedra" Cultură și Arte " a Universității de Stat din Comrat. În prezent, Catedra pregătește cadre didactice la specialitatea: "Muzică" (formă de zi și prin corespondență). La catedră activează 3 doctori în științe pedagogice, 2 Maestro în Artă R. M., 5 profesori de Cultură emerită din Găgăuzia, 2 profesori cu diplomă de master. Catedra se mândrește cu profesorii precum Strezeva Ana Gheorghievna (profesor de teorie și istorie muzicală) și Popova-Ivanuș Margarita Vasilievna ( profesor de clasă vocală) - artiști populari din Republica Moldova

În baza cadrelor didactice și a studenților Catedrei a fost fondat ansamblul de violoniști "Elegie" în anul 2000, care după cîțiva ani a obținut statutul de profesionist.

În 2007 a fost creat ansamblul instrumental "Dixieland", care participă cu succes la festivalurile și concursurile Moldovei și Găgăuziei.

Profesorii catedrei, împreună cu studenții, pregătesc și desfășoară diverse activități culturale și de masă, care se desfășoară atât în universitate, cât și în afara acesteia.

Catedra a participat la concursul republican "Nunta- obiceiuri și tradiții", unde a obținut locul 2 în RM și a devenit cîștigătoare a diplomei  în acest concurs, locul 1 a fost ocupat de către un student al anului II -Draganov Ilia la concursul republican al tinerilor interpreți "Prezintă orchestra Folclor" în 2017, Poidolova Irina - studentă la ciclul II,  în acest concurs a devenit laureată.

În anul 2017 a fost semnat un contract de colaborare cu Organizația Internațională a culturii turcice TURKSA. Până la sfârșitul anului 2018, este planificată deschiderea Centrului TURKSOY pe lîngă Catedra cultură și Arte.

 Deschiderea specialității 0114.12 "Muzică" asigură regiunea de sud a Moldovei cu cadre de înaltă calificare în domeniul educației muzicale..

La finalizarea cu succes a studiilor , absolvenții catedrei au posibilitatea de a obține un post de studii universitare în Masterat.

Colectivul catedrei ține legături strânse de afaceri cu instituțiile superioare de învățământ  din Moldova și cu  universitățile străine.

Занятость преподавателей: ссылка

График дежурств: ссылка

 

Учебные планы и аналитические программы

Учебный план - лиценциат - загрузить

Учебный план - заочники - загрузить

Аннотации к куррикулумам учебной программы специальности "Muzică" дневной формы обучения - загрузить

Гид студента - загрузить

Стратегический план работы Кафедры культуры и искусств на 2017-2021 гг. - загрузить

План мероприятий кафедры культуры и искусств на 2017-2018 уч. г. - загрузить