Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Сatedra Tehnologia de producere și procesare producției agricole (TPPPA)

 

Șef de catedră interimar „Tehnologia producției și prelucrării produselor agricole”doctor în științe agricole,
conferențiar universitar Serghei CARA
tel. +373 (298) 2-56-73
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Catedra „Tehnologia producției și prelucrării produselor agricole” a fost fondată în urma unirii a două catedre: Catedra de tehnologie  producției vegetale și Catedra de tehnologie prelucrării  produselor agricole.

Principalul obiectiv strategic - aprobarea și formarea unei unități educaționale competitive care ocupă o poziție încrezătoare în spațiul educațional modernizat în domeniul dezvoltării potențialului personal, formării și satisfacerii nevoilor personale în dezvoltarea intelectuală, culturală și morală prin obținerea unei educații profesionale de înaltă calitate, accesibile și moderne, precum și satisfacerea nevoilor societății pentru specialiștii de înaltă calificare  capabili să concureze pe piața națională, capabili să se adapteze la condițiile în continuă schimbare ale lumii moderne și să se integreze în societate.

Catedra  pregătește specialiștii de înaltă calificare în direcția generală: 081 „Științe Agricole”, 071 „Inginerie și activități de inginerie ”, 072 „Tehnologia producției și prelucrării”.

Catedra  pregătește specialiștii de înaltă calificare în direcția generală: 081 „Științe Agricole”, 071 „Inginerie și activități de inginerie”, 072 „Tehnologia producției și prelucrării".

Personalul didactic al catedrei este format:

 • Dr., hab., profesor universitar – Stepan VARBAN, Аntonina DERENDOVSKAIA;
 • Dr., hab., lector universitar – Eugenii STEFOGLO;
 • Dr., conferențiar universitar – Serghei CARA, L iudmila FEDOTOVA, Iulia NEICOVCENA;
 • Dr., lector universitar – Аnatolii CARTAȘEV, Mahamat NGUERABE IAMTITINA;
 • Master, asistent universitar – Alla CARA, Olga COȘELEVA.

Catedra oferă instruire în următoarele specialități:

Ciclul I

 1. „Ingineria și managementul producției și prelucrării produselor agricole”, diplomă-Inginer-licențiat;
 2. „Tehnologia produselor alimentare” diplomă- Inginer-licențiat;
 3. „Agronomie”, diplomă- licențiat în științe agricole

Ciclul II

 1. „Managementul producției agricole”, diplomă de master în științe agricole;
 2. „Agroecologia”, diplomă de master în științe agricole;
 3. „Producția de struguri și produse vitivinicole în condițiile din sudul Republicii Moldova”, diplomă de master în științe agricole;

Profesorii catedrei predau următoarele discipline:

 

 • Fiziologia și plante;
 • Fiziologia animalelor;
 • Știința Solului;
 • Producția vegetală;
 • Viticultură;
 • Cultivarea fructelor;
 • Creșterea ovinelor și caprinelor;
 • Creșterea bovinelor;
 • Tehnologie alimentară generală;
 • Tehnologia de prelucrare a cărnii;
 • Prelucrarea produselor din fructe și legume;
 • Protecția mediului.

 În timpul studiilor sunt prevăzute următoarele stagii de practică:

 • De inițiere;
 • De studii;
 • De specialitate (de producție);
 • De licență;
 • De cercetare profesională (Ciclul II- Masterat).

 

Principalele obiective ale stagiilor practice sunt:

 • consolidarea și extinderea cunoștințelor și abilităților teoretice și practice dobândite pe parcursul învățării;
 • formarea viziunii despre activitatea specialiștilor din diferite organizații, precum și despre stilul de comportament profesional și etica profesională;
 • dobândirea experienței practice de lucru în echipă;
 • pregătirea studenților pentru învățarea conștientă a disciplinelor profesionale, inclusiv de profil.

 

Bazele stagiilor practice sunt întreprinderile cu diferite forme de proprietate și activitate  cu care au fost încheiate acorduri de cooperare.

Bazele permanente ale practicii sunt:

 • SA «Tomai-Vinex»;
 • SRL «Fabrika Oloi Pak»,
 • SRL «Agro-Sadim»
 • SRL «Basarabia-Agroexport»;
 • SRL «Terra-Vitis»
 • SRL «Enija»;
 • Colhozul "Pobeda",
 • CAI Găgăuziei;
 • Întreprinderi pentru producția și prelucrarea produselor agricole.

 

Direcții de cercetare științifică a cadrelor didactice:

 • Elaborarea și implementarea tehnologiilor moderne de producere a strugurilor în condițiile agroecologice din UTA Găgăuzia;
 • Tehnologii inovative de apicultură ecologică a Republicii Moldova;
 • Elaborarea unor abordări inovatoare în prelucrarea deșeurilor din industria vitivinicolă;
 • Monitorizarea calității resurselor de apă utilizate în agricultură.
 • Condițiile climatice și problemele deșertificării în zona de sud a Republicii Moldova și modelele de gestionare a naturii agricole.
 • Diagnosticul biologic al solurilor din sudul Moldovei.
 • Evidențierea  tulpinilor locale de drojdie pentru producerea vinurilor albe și roșii.

 

Membrii catedrii participă în realizarea următoarelor proiecte:

 • «Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab);
 • «Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală» 19,80012,80,07А;
 • «Forme farmaceutice solide multicomponente nanodimensionale inovatoare, care conțin hexaammincobolt (III) cu proprietăți antivirele și antibacteriene» 17.80013.8007.10/6245A STCU;
 • Implimentarea tehnologiilor SIG în producția agricolă.

Cei mai buni absolvenți:

 

 1. Evghenii Șevcenco – manager agenției ecologice din UTA Găgăuzia;
 2. Vitalii Petrov – agronom șef al întreprinderii SRL «Agro-Sadîm»;
 3. Evghenii Peicov agronom șef al întreprinderii SA «Aidin»;
 4. Grigorii Esir agronom șef al întreprinderii SRL «Enija»;
 5. Mihail Chiurcciu – agronom șef al întreprinderii SRL «Ukravit»;
 6. Alexand Iasâbaș – agronom consultant al întreprinderii SRL «Vadalex-Agro»;
 7. Victor Coltuc – șef adjunct la întreprindere SRL «Basarabia-Agroexport»;
 8. Evghenii Vlah – tehnolog șef al SA «Tomai-Vinеx»;
 9. Irina Zlatova -șef laborator al întreprinderii SA «Tomai-Vinеx»;
 10. Dmitrii Nezalizov – medic veterinar, Rusia.
 
 
Planuri de învățământ