Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

КАФЕДРА РУМЫНСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
CATEDRĂ FILOLOGIE ROMÂNĂ ȘI SLAVĂ

 

BUN VENIT PE PAGINA NOASTRĂ!

 

Șef catedră
Boicova Larisa dr., conf.univ.
Заведующий кафедрой
Лариса Васильевна Бойкова
Доцент, доктор филологических наук
Secretară: Starciuc Aliona
Методист: Алёна Валерьяновна Старчук
Contacte:   
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

COMPONENȚA CATEDREI:
СОСТАВ КАФЕДРЫ:

 

Racovcena Tatiana  dr., conf.univ.
Prorector pentru știință și relații internaționale
Татьяна Ивановна Раковчена
Доцент, доктор педагогических наук
Проректор по науке и международным связям 

Cuțitaru Natalia  dr., conf.univ.
Наталья Ивановна Куцитару
Доцент, доктор филологических наук 

Mititelu Oxana  dr., conf.univ.
Оксана Георгиевна Митителу
Доцент, доктор филологических наук

 

Dimitriu Carmen  dr., lect.univ. (România)
Кармен Димитриу (Румыния)
Преподаватель, доктор 

 

Botezatu Liubov  dr.,conf.univ.
Любовь Константиновна Ботезату 
Доцент, доктор педагогических наук 

 

Mutcoglo Galina  drd., lect.univ.
Галина Николаевна Муткогло 
Преподаватель, магистр 

 

Nedu Liudmila  drd.,lect.univ.
Людмила Дмитриевна Неду
Преподаватель, магистр

Starciuc Aliona  lect.univ.
Алёна Валерьяновна Старчук
Преподаватель

 

 

SPECIALIZĂRI:

Ciclul I

0114.8/0114.10 Limba şi literatura romănă şi engleză
0114.09/0114.10 Limba şi literatura bulgară şi engleză
0114.10/0114.09 Limba şi literatura engleză şi rusă
114.09 Limbi și literaturi (Limba şi literatura bulgară şi rusă)

 
Ciclul II

0114 Formarea profesorilor
1.Tendințe actuale în lingvistica și literature română
2.Filologia bulgară (limbă, literatură, educație)

 

Pentru profesorii /beneficiari din învăţământul preuniversitar din regiune sunt furnizate programe de formare profesională continuă/perfecționare:

0114.8  Limba și literatura română (alolingvi)

0114.9  Limbi și literaturi (bulgară)

 

Catedra de Filologie Română și Slavistică s-a reconstituit în anul 2019, ca urmare a unui amplu proces de reformă instituțională desfășurat la nivelul Universității de Stat din  Comrat.

Fondată în 1991, Catedra a devenit o componentă structurală de bază  a Facultăţii de Cultură Națională care asigură pregătirea universitară prin licență şi prin masterat a specialiştilor-filologi.

Vectorul primordial strategic al Catedrei de Filologie Română și Slavistică constă în menţinerea şi dezvoltarea ofertei educaţionale; pregătirea cadrelor calificate din domeniul general Ştiinţe ale educaţiei, domeniul profesional Limbi și literaturi, prin cercetare ştiinţifică, educaţie şi formare profesională.

Prin activitatea membrilor colectivului  se  urmărește asigurarea unui nivel înalt de pregatire a studentilor, în concordanţă cu standardele nationale si internationale, înzestrarea lor cu capacitățile și cunoștințele necesare integrarii active si eficiente în viata sociala si în profesiune.

Diversitatea cursurilor de limbă, literatură, didactică, lingvistică, istorie, teorie şi cultură literară, pentru  ciclul I şi ciclul II de instruire universitară constituie fundamentul obligatoriu în baza căruia se efectuează pregătirea profesională cu diverse finalităţi.

Membrii Catedrei încearcă să îmbine armonios activitatea didactică cu cea de cercetare, iar principalele rezultate ale activităţii de cercetare a corpului profesoral- academic se materializează în publicarea  articolelor ştiinţifice, în participarea la importante manifestări ştiinţifice, atât în ţară cât şi peste hotare.  Catedra colaborează cu unităţile de profil universitare şi cu instituţii academice din republică  și de peste hotare: România, Bulgaria etc.

Colaborarea cu profesorii din România, Bulgaria, prevede și  un şir de activităţi instructive comune, şi anume:

  • Schimb de experienţă privitor la modernizarea studiilor filologice, aspecteor didactice;
  • Schimb de experienţă prin organizarea şi participarea la colocvii şi conferinţe;
  • Schimb de publicaţii metodico-didactice şi ştiinţifice;
  • Lucrul asupra unor publicaţii ştiinţifice şi didactico-metodice elaborate în comun de specialiştii ambelor universităţi;
  • Realizarea în comun a unor cursuri şi programe de studii universitare etc.

Centrul de Informare al României este  o platformă de sprijin pentru programe de specializare și perfecționare în limba română, pentru schimburi diverse între universități din România și Universitatea de Stat din Comrat. Dotările centrului au fost asigurate de MAE prin Departamentul Politici pentru Relații cu Românii de Pretutindeni. Activitatea Centrului de Informare a României constă în predarea limbii române studenţilor și cursanților, precum şi în organizarea de evenimente culturale. 

Buna cunoaştere a stilurilor şi limbajelor profesionale, a limbii și culturii române,  le oferă absolvenţilor posibilităţi largi de angajare în diverse instituţii din învățământul  preuniversitar – în gimnazii, licee şi colegii, precum și la radio şi TV din regiune.