Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Catedra de contabilitate și finanțe

 

 

Carabet Maria
șef catedra de Contabilitate și Finanțe

Catedra de Contabilitate și Finanțe funcționează independent din 1995 în baza Decretului Guvernului Republicii Moldova nr.309 din 17 mai 1995, iar în 2013 a fost redenumit Departamentul de contabilitate și Finanțe prin Decizia Consiliului de Administrație al CSU.

Personalul didactic al Departamentului de contabilitate și Finanțe este format din 10 persoane. Printre aceștia se numără profesori cu experiență vastă în universitate, precum și tineri absolvenți ai Universității de Stat din Comrat. 6 dintre ei - cu grade didactice și titluri: Doctor în Științe Economice, Profesor Taușanji K. P.; Doctor în Științe Economice, Conferențiar Universitar Cherga T. B.; Doctor în Științe Economice, Conferențiar Universitar Karabet M. A.; Doctor în Științe Economice, Conferențiar Universitar Todorici L. P.; Doctor în Științe Economice Dudoglo T. D.; Doctor în Științe Economice, Conferențiar Universitar Batishchev R. A.

În conformitate cu Declarația de la Bologna, începând cu anul 2005, departamentul a deschis 3 specialități 0411.1 "Contabilitate" și 0412.1 "Finanțe și bănci", precum și 0410.3 "Econometrie și Statistică Economică". Despre conformitatea procesului de învățământ la Catedra de Contabilitate și Finanțe cu standardele stabilite, este de acreditare de la specialitatea Contabilitate în 2006 (Certificat de Ministerul Educației și Tineretului, CA serie Nr 0109 din Martie 23, 2006), precum și acreditarea de cursuri de formare pentru diploma de Licențiat în specialitatea "Contabilitate" pentru 3 ani (Certificat ANACEC Nr 000048 de 20 noiembrie 2018) și în specialitatea "Finanțe și bănci" pentru 3 ani (Certificat ANACEC Nr. 000047 de 20 noiembrie 2018).

Procesul educațional se desfășoară în conformitate cu programele universitare și cu complexele educaționale și metodologice ale Departamentului.

Specialiștii departamentului "contabilitate și finanțe" sunt pregătiți în conformitate cu caracteristicile de calificare pentru: munca în domeniul științei, funcții administrative, activități contabile, financiare, de management. Conform analizei listelor de retenție, specialiștii în contabilitate și finanțe sunt solicitați în următoarele sectoare: complex agroindustrial; societăți pe acțiuni; întreprinderi mijlocii și mici; structuri comerciale; instituții bugetare din regiunea de sud a Moldovei. Dintre cei 25 de absolvenți, 70% dintre absolvenți lucrează în ramurile specialității lor.

 

Absolvenții de specialitate "Contabilitate" și "Finanțe și bănci" primesc diplome-licență și au dreptul și posibilitatea de angajare independentă, precum și până la 10% dintre studenți deja în al treilea an obțin locuri de muncă în entități economice.

Profesorii departamentului au citit următoarele discipline:

 • Specialitatea " Finanțe și bănci»:

Fundamentele bancar, bani și credit, întreprinderi de finanțe publice, finanțe, tehnologie și contabile a operațiunilor bancare, banca de marketing, management bancar, monetar și financiar internațional, relații, tehnologie și contabile a operațiunilor bancare, asigurare de afaceri și particularitățile contabilității în societățile de asigurare, piața valorilor mobiliare și bursa de valori afaceri, finanțarea și eficiența investițiilor, analiză a activităților financiare și economice, etc.

 • Specialitatea " Contabilitate»:

Bazele Contabilității, contabilității financiare, contabilității de gestiune, fundamentelor auditului, contabilității în comerț, afacerilor de asigurări și caracteristicilor contabile în companiile de asigurări, calculelor fiscale în contabilitate, contabilității în organizațiile bugetare, contabilității industriilor, analizei activităților financiare și economice, tehnologiei și contabilității operațiunilor bancare, procesului de bugetare etc.

Formarea practică este o parte integrantă a procesului educațional.

În timpul instruirii, sunt furnizate următoarele tipuri de practici:

 1. Informații introductive;
 2. Linie de producție;
 3. Licență licență;
 4. Profesional-cercetare (Ciclul II - Masterat).

Sesiunile de practică sunt organizate. Bazele formării practice sunt întreprinderile de diferite forme de proprietate și tipuri de activitate, cu care au fost încheiate acorduri de cooperare.

Bazele permanente de practică sunt:

 • SRL " Goliat-Vita",
 • SRL " Chiupon",
 • SRL " Fabrika Oloi Pak",
 • IM " SU-CANAL",
 • SRL "ATRIKA-PRIN",
 • MPTSiK, Comrat,
 • SRL " Șardrisvin",
 • SRL " Cristal-Avant",
 • SRL " GAGAUZCOOP",
 • Colhozul " Pobeda",
 • Sa " Tomai-Vinex",
 • Sa FinComBank, fil. 12 și băncile comerciale ale Republicii Moldova.,
 • Direcția principală de Finanțe a Găgăuziei,
 • Companii de asigurări,
 • Inspecții fiscale teritoriale și alte organizații.

Cei care doresc au posibilitatea de a primi o educație postuniversitară. Din 2010, Departamentul are o diplomă de master în "contabilitate și Audit în sectoarele economice", iar din 2013 – "Finanțe Corporative".

Un domeniu important de activitate al departamentului este activitatea de cercetare. Activitatea de cercetare în cadrul departamentului este dedicată studierii problemelor și căutării modalităților de dezvoltare a contabilității și a componentelor acesteia, precum și analizei și perfecționării sistemului financiar al Republicii Moldova.

Profesorii participă activ la lucrările diferitelor conferințe științifice Internaționale. Profesorii Departamentului participă, de asemenea, la conferințe internaționale din alte țări. Rezultatele cercetării profesorilor sunt introduse în mod constant în procesul educațional, îmbunătățind-o.

 

Profesorii participă la un studiu științific cuprinzător:

 1. Cercetarea problemelor de adaptare a contabilității și raportării la standardele internaționale;
 2. Determinarea activității investiționale și a oportunităților viitoare ale UTA Găgăuzia;
 3. Analiza instrumentelor financiare pentru a asigura competitivitatea întreprinderii.

Departamentul organizează conferințe științifice, olimpiade în specialități, concursuri, în care elevii participă activ.

Absolvenții departamentului sunt pregătiți să îndeplinească sarcini în domeniul de activitate:

 1. contabil șef, contabil de divizie, economist-finanțator al întreprinderilor de diferite forme organizatorice și juridice și sfere de activitate;
 2. contabil șef, contabil al organului administrației publice centrale (locale), organizație publică, fond de investiții;
 3. contabil, economist-finanțator, operator al unei bănci comerciale, instituții financiare și de credit;
 4. contabil, economist-finanțator, auditor al Direcției financiare a Primăriei, Prefecturii și diviziilor structurale ale acestora, inspector al Inspectoratului Fiscal, specialist al Departamentului de Audit și Control, Departamentul de Control și Audit;
 5. specialist în organele statistice de stat, organele financiare de stat, organele de stat ale fondurilor sociale.

După finalizarea cu succes a studiilor la universitate, absolvenții departamentului au posibilitatea de a primi studii postuniversitare în programele de masterat și doctorat.

Personalul Departamentului menține relații de afaceri strânse cu Universitățile de top din Moldova și cu universitățile străine.

 

Descărcări:

Profesii finanțator, contabil - download

 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.