Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 01 Mai 2024 22:12

Rezultatele obținute la SECȚIUNEA 2: "Studii de filologie și istorie găgăuză și turcă modernă" la Conferința studențească "Rolul învățământului în formarea specialiștilor competitivi. Cercetări studențești-2024"

 

 La 26 aprilie 2024 la Facultatea de Cultură Națională a Universității de Stat din Comrat a avut loc conferința studențească "Rolul educației în formarea specialiștilor competitivi. Cercetări studențești-2024". Cercetări studențești-2024".

 În cadrul conferinței a fost planificată SESIUNEA 2: "Cercetări în filologia și istoria modernă găgăuză și turcică". Moderatorii acestei secțiuni au fost: dr:

Ivanna Dmitrievna Bancova, doctor, conferențiar universitar al Catedrei de filologie găgăuză și Tatiana Ceban, masterandă la gr. MPG-22, care studiază în cadrul programului Predarea limbii și literaturii găgăuze în instituțiile preuniversitare.

Scopul activității secției este discutarea profesională a cercetărilor în filologia și istoria modernă a Găgăuziei și Turciei.

La conferința studențească pe această temă s-au înscris peste 15 persoane, reprezentanți din Republica Moldova și Turcia.

Manifestarea științifică s-a desfășurat într-un format mixt: față în față și pe platforma MEET.

Participanții la secțiunea "Cercetări în filologia și istoria modernă găgăuză și turcă" au prezentat patru lucrări:

Berna gündoğdu (Türkiye) «Oglan hem Mari kız” masalının Vladimir Propp metoduna göre incelenmesi», bilim öndercisi Özakdağ Nadejda, Prof. Dr.;

Çeban Tatyana (Moldova) «Birinci klasta gagauz dili uroklarinda bukvalik period öncesindä sözleşmäk sinişlari», bilim öndercisi  Bankova İ.D., doktor  konferenţiar;

Ezgi Erdoğan (Türkiye) «Vlad Demir Karagançu'nun zamannardan «Аvazlar» romanında eğitim ve milli kimlik arayışı», bilim öndercisi  Özakdağ Nadejda, Prof. Dr.;

Nenova Lüdmila  (Moldova) «Sözlükte bulunmayan Valkaneş ağzı kelimeleri (folklordan seçmeler)», bilim öndercisi Adem Koç, Prof. Dr.;

Yaneva Elena (Moldova) «Gagauz dili uroklarında gimnaziyada söz ilerletmesindä sınış sisteması» bilim öndercisi  Bankova İ.D., doktor  konferenţiar.

Toate rapoartele prezentate au avut un conținut relevant și divers, au fost realizate în conformitate cu cerințele științifice și au fost ascultate cu mare interes. Participanții la conferință au ascultat cu o atenție deosebită discursul doamnei Nenova Ludmila, care efectuează cercetări asupra materialului limbii găgăuze vii - dialectul Vulcănești. Studenta cunoaște bine materialul, posedă tehnica de cercetare, își argumentează cu abilitate concluziile. Referatul ei a fost recunoscut în unanimitate drept cel mai bun.

Este necesar de remarcat disponibilitatea participanților la această secțiune pentru dialog, deschiderea și nivelul înalt de discuție științifică asupra unor aspecte ale temelor prezentate, care acoperă diverse probleme din filologia găgăuză și turcică modernă.

La finalul lucrărilor secțiunii, participanții au adoptat o recomandare: organizarea sistematică a unor astfel de conferințe pentru a implica studenții în activități de cercetare și pentru a le dezvolta abilitățile de cercetare, precum și pentru ca studenții să acumuleze experiență în domeniul vorbirii în public.

Bankova I.D., doctor, сonferențiar universitar