Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 24 Iunie 2024 12:04

SUSȚINEREA TEZELOR DE DIPLOMĂ ALE STUDENȚILOR DE LA CICLUL I DE SPECIALIZARE 0114.9/0114.10 LIMBA ȘI LITERATURA GĂGĂUZĂ ȘI LIMBA ROMÂNĂ

La 19 iunie 2024 la Catedra de filologie și istorie găgăuză a avut loc susținerea lucrărilor de diplomă ale studenților-absolvenți ai gr. GA-20 din ciclul I de studii superioare - licență, specialitatea "Limba și literatura găgăuză și limba română", forma de învățământ cu frecvență redusă.

După ce au promovat cu succes examenele pentru prima și a doua specialitate, studenții au prezentat comisiei rezultatele cercetării efectuate. Toți studenții au trecut cu succes de susținerea publică a tezei de licență. După susținerea cu succes a cercetării științifice, studenților li se acordă diploma de Licențiat în Științe Pedagogice. Cercetările studenților relevă probleme actuale în domeniul metodologiei limbii studiate.

Lucrările nu au doar semnificație teoretică, ci și practică. Studenții au oferit recomandări profesorilor de limbă găgăuză.

Comisia a remarcat nivelul înalt de pregătire al studenților în domeniul limbii și literaturii găgăuze, al metodologiei predării limbii și literaturii găgăuze.