Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 24 Iunie 2024 14:29

MASTERANZII-ISTORICI AI FACULTĂȚII DE CULTURĂ NAȚIONALĂ AU SUSȚINUT CU SUCCES TEZE DE MASTER

Masteranzii Facultății de Cultură Națională a Universității de Stat din Comrat (USC), care studiază în cadrul programului „Predarea istoriei în învățământul preuniversitar”, și-au susținut cu succes lucrările de master. Susținerea a avut loc în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova.

În lucrările lor, masteranzii au prezentat teme care acoperă diverse aspecte ale istoriei și culturii autonomiei Găgăuze. Au fost abordate subiecte precum istoria Universității de Stat din Comrat, activitatea Muzeului de Istorie al satului Avdarma, rolul ziarelor „Vesti Gagauzii” și „Ana Süzü”, obiceiurile calendaristice ale găgăuzilor, politica de integrare a minorităților naționale în domeniul educației în Republica Moldova (exemplificată prin UTA Găgăuzia), precum și noi metode alternative de predare a istoriei în școală.

Comisia de stat, condusă de doctor habilitat în istorie Eugen Sava, a apreciat înalt pregătirea științifică a masteranzilor și lucrările prezentate de aceștia. În rezultat, opt studenți au obținut patru note maxime - zece, precum și patru note de nouă.

Aceste realizări subliniază nivelul înalt de pregătire și munca academică a studenților USC, precum și importanța studierii istoriei și culturii autonomiei Găgăuze pentru dezvoltarea viitoare a regiunii.