Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 18 Iunie 2024 23:54

Susținerea tezelor de masterat în grupa PGM-22

La Catedra de Filologie și Istorie Găgăuză a USС la 17 iunie 2024 a avut loc susținerea tezelor de masterat ale studenților care își fac studiile în cadrul programului 011 Științe ale educației. Predarea limbii și literaturii găgăuze în instituțiile preuniversitare. Toți cei 10 studenți au parcurs integral planul de învățământ, au efectuat cu succes practica pedagogică, au prezentat lucrările de calificare pentru pre-defensă și au fost admiși de către catedră pentru susținerea tezelor în fața comisiei de stat. La apărarea finală s-au prezentat 9 masteranzi.

Lucrările de disertație prezentate la comisie au fost realizate în conformitate cu cerințele științifice și tehnice prevăzute în Regulamentul intern al Universității de Stat din Comrat. Lucrările de cercetare finalizate la timp au fost trimise de către masteranzi și conducătorul lor spre verificare prin intermediul programului "Antiplagiat", care a demonstrat un nivel înalt de originalitate a lucrărilor scrise.

Susținerea lucrărilor de masterat a avut loc în cadrul ședinței deschise a Comisiei de Stat, într-o atmosferă oficială de lucru. Comisia a fost formată din profesori cu cea mai înaltă categorie didactică, profesori-practicanți experimentați ai limbii și literaturii găgăuze.

Comisia a remarcat relevanța tuturor tezelor și o bună bază metodologică a cercetării. Absolvenții au demonstrat un nivel ridicat de cunoștințe teoretice și abilități de cercetare: autorii au colectat un material științific destul de vast, l-au studiat și l-au prelucrat în mod independent, au utilizat cu succes noua literatură și noile tehnologii informaționale, au generalizat și au formulat concluzii în mod competent. Este foarte important de remarcat faptul că tezele de masterat au un caracter științific și aplicat, iar profesorii de limbă găgăuză vor putea utiliza concluziile și recomandările practice în activitatea lor profesională în instituțiile de învățământ preuniversitar. Membrii comisiei au apreciat, de asemenea, conținutul bogat al lucrărilor, abilitățile de cercetare ale masteranzilor și competențele acestora în utilizarea tehnologiilor informatice în procesul educațional: masteranzii cunosc bine problematica temei investigate, stăpânesc și utilizează tehnologiile informatice, creează și utilizează multe materiale vizuale, intră cu abilitate într-o discuție și își argumentează poziția.

Susținerea tezelor de master a fost un succes, membrii comisiei au apreciat înalt realizările științifice și practice ale absolvenților gr. MPG-22. Noile cunoștințe teoretice și abilități metodologice ale absolvenților îi vor ajuta să lucreze mai eficient în instituțiile de învățământ din Găgăuzia.

 
Informația a fost elaborată de I.D. Bancova,
doctor, conferențiar-universitar