Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
EN
Wednesday, 11 March 2020 10:14

Mevlana Mobility programme

2020-2021 MEVLANA DEĞİŞİM PROĞRAMI

Anlaşma yapılan üniversiteler:

 1. Balıkesir Üniversitesi
 2. Sakarya Üniversitesi
 3. Trakya Üniversitesi
 4. Bartın Üniversitesi
 5. Bolu Abant Baysal Üniversitesi

Bölümler:

 1. Türk Dili Ve Edebiyatı
 2. İngilizce Öğretmenliği
 3. Turizm İşletme
 4. Ekonomi(İşletme)

Öğrenciler İçin Gerekli Formlar:

(Bu formlar doldurulup imzalanıp taratılıp gönderilecektir.)

 1. Müracat Formu

Öğrenciler İçin Gerekli Şartlar:

 1. Not ortalaması 7.5 ve üzeri olması gerekir.
 2. Transkript (Almış olduğu dersleri gösterir belge)

Öğrencilerin Kalma Süreleri:

 1. En az bir dönem (Güz veya Bahar dönemi)
 2. İki dönem(1+1) Bir yıl

Öğrencilerin Masraflar:

Öğrencilerim Bilet ve kalacakları dönem masrafları Türkiye Yükseköğretim kurumunun belirlediği oranda karşılanacaktır.

Önemli not: Müracat zamanlarında müracat etmeleri ve bu konuda okumuş oldukları bölüm başkanlarına müracat etmeleri önemlidir.

Öğretim Üyeleri İçin Gerekli Formlar:

(Bu formlar doldurulup imzalanıp taratılıp gönderilecektir.)

 1. Müracat Formu

Öğretim üyeleri İçin Genel Bilgiler

 1. Gidilen üniversite nin ilgili bölümünde ders sunumu (2+2+2).

Öğretim üyeleri Kalma Süreleri:

 1. En az bir hafta- En uzun 3ay.

Öğretim üyeleri Masraflar:

Öğretim üyelerinin bilet ve kalacakları dönem masrafları Türkiye Yükseköğretim kurumunun belirlediği oranda karşılanacaktır.

For more information, please, contact Kursat: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
078951144

 

 

2020-2021 MEVLANA MOBILITY(CHANGE) PROGRAM

Contracted Universities:

 1. Balıkesir University
 2. Sakarya University
 3. Trakya University
 4. Bartın University
 5. Bolu Abant Baysal  University

Departments:

 1. Turkish Language and Literature
 2. English Language and Literarture
 3. Turizm Managing
 4. Economy

Required Forms For Students:

The forms will be filled, signed, scanned and sent.

 1. Application forms

Criteria for Students

 1. Grade points must be 7.5 and above.
 2. Documents showing the lessons learned

Students’ Duration of Stay:

 1. At least one semester (Fall Term- Spring Term)
 2. Two semester (1+1) One year

Expenses:

Tickets costs of students and where they remain for period in Turkey will be paid at the rate by the higher education institution.

IMPORTANT:

It is important that they apply at the time of the application and apply to the heads of the department they educate.

Required Forms For Staffs(University teachers):

The forms will be filled, signed, scanned and sent.

 1. Application forms

General Information for Staff:

 1. Giving lectures in the host University (2+2+2).

Staff’s Duration of Stay:

 1. At least one week- the longest 3 months

Expenses:

Tickets costs of staffs and where they remain for period in Turkey will be paid at the rate by the higher education institution.

 

For more information, please, contact Kursat:  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
 
078951144
Prev Next