Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Vineri, 10 Mai 2024 16:34

Treia Conferință internațională anuală EU-PAIR 2024 „Empowering the European Labour Force through Skills Development”

ANUNȚ!

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova invită personalul științific și didactic, cercetătorii, studenții Universității de Stat din Comrat să participe la cea de-a treia Conferință internațională anuală EU-PAIR 2024 „Empowering the European Labour Force through Skills Development”, care se va axa pe subiecte critice și emergente legate de traiectoriile de răspuns și reziliența administrațiilor publice europene într-un mediu provocator. Tema conferinței: Conferința va explora strategii inovatoare, bune practici și cadre de politici pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții, pentru a împuternici oamenii și pentru a răspunde nevoilor de competențe în schimbare ale tranziției către o economie verde și digitală. Conferința va avea loc în perioada 20-21 iunie 2024 la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. În întreaga lume, guvernele și administrațiile publice se confruntă cu incertitudini și obstacole fără precedent, care necesită abordări inovatoare în materie de guvernanță, finanțe, contabilitate, economie, organizare și politici. Puteți găsi lucrările conferinței și regulile de participare la https://eu-pair.uaic.ro/

Prev Next