Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 23 Aprilie 2019 10:18

Training pentru conceptorii de curriculum universitar la educația interculturală

În perioada 17-19 aprilie curent, profesorii universitari de la Universitatea de Stat din Comrat, beneficiari ai proiectului "Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice", au participat la un training de dezvoltare profesională în domeniul educației interculturale.

Partenerii proiectului: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi și Universitatea de Stat din Comrat. Trainingul nominalizat se înscrie în şirul activităţilor din cadrul proiectului susţinut financiar de Fundaţia pentru copii Pestalozzi din Elveţia. Activitatea în calitate de formator a fost realizată de experta internațională prof. dr. Anca NEDELCU, de la Universitatea din București.

Modulele parcurse au acoperit o tematică actuală și relevantă, și anume: Pedagogia diversităţii; Necesitatea abordărilor interculturale în educaţie; Diversitatea culturală în educaţie: principii, dimensiuni, practici; Profesorul competent din punct de vedere intercultural; Contexte nonformale şi educaţia interculturală; Formarea cadrelor didactice din perspectiva interculturalismului. La fel, a fost elaborat Design-ul Fişei disciplinelor "Educaţie interculturală" și "Comunicare interculturală". 

Informații suplimentare le găsiți pe site-ul CE Pro Didactica și:

https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Centrul-Educa%C8%9Bional-Pro-Didactica-145112132190090/

Coordonator
proiect EIC din partea USC                                     
Ianioglo Maria, dr., conf. univ.

Prev Next