Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Membrii Catedrei de Filologie Română și Slavă

 
Numele, prenumele
cadrului didactic
Programul de studiu
Burlacu Alexandru,
doctor habilitat, profesor universitar
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura română și limba engleză).
 
II. 0114 Formarea profesorilor 
Tendințe actuale în lingvistica și literatura română
Cuțitaru Natalia,
doctor, conferențiar universitar 
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura română și limba engleză).
 
II. 0114 Formarea profesorilor 
Tendințe actuale în lingvistica și literatura română
Botezatu Liuba,
doctor, conferențiar universitar 
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura română și limba engleză).
 
II. 0114 Formarea profesorilor 
Tendințe actuale în lingvistica și literatura română
Mititelu Oxana,
doctor, conferențiar universitar
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura română și limba engleză).
 
II. 0114 Formarea profesorilor 
Tendințe actuale în lingvistica și literatura română
Racovcena Tatiana,
doctor, conferențiar universitar
CV
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura rusă și limba engleză).
 
II. 0114 Formarea profesorilor 
Filologia bulgară (limbă, literatură, educație)
Boicova Larisa,
doctor, conferențiar universitar
CV
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura rusă și limba engleză).
 
II. 0114 Formarea profesorilor 
Filologia bulgară (limbă, literatură, educație)
Mutcoglo Galina,
doctorandă, lector universitar
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura română și limba engleză).

 

Nedu Liudmila,
doctorandă, lector universitar
I. 0114.9/0114.10 Limbi și literaturi. Limbi străine (Limba și literatura română și limba engleză).