Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Descrierea proiectului "REFLECT"

 

 

Proiectul „REFLECT” Faza II: Învățare calitativă prin sistemul „egal la egal” în Republica Moldova

Scopul: Proiectul „REFLECT Faza II” vizează consolidarea culturii feedback-ului în sistemul educațional al Republicii Moldova. În acest scop, în strânsă colaborare cu cinci instituții de învățământ din diferite regiuni ale Republicii Moldova, sunt dezvoltate și testate instrumente pentru reflecție și feedback (colegial), în „reconceptualizarea” educației de calitate în spațiul educațional universitar pedagogic, legat de nevoia motivațională de a atinge rezultate ridicate prin practici de dezvoltare a competențelor profesionale.

Profilul proiectului:

Conducerea proiectului
Corinna Borer (PHZH)
Echipa proiectului
Waltraud Weidinger Maister (PHZH), Corinna Borer (PHZH), Rolf Gollob (membru onorific PHZH, asistent de proiect), Marin Dolinta (manager de proiect în Republica Moldova)
Unitatea organizațională
W-IB (Internationale Bildungsentwicklung)
Faza proiectului
În curs de implementare (15.11.2022 - 31.12.2026) Faza II
Tipul proiectului
Proiect tehnic
Finanțare
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

Proiectul „REFLECT” face parte din cadrul programului cadru „Promovarea educației civice active” al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și contribuie la consolidarea autonomiei locale. Proiectul „REFLECT”, faza a doua, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova și implementat de Universitatea Pedagogică din Zurich - Departamentul de Proiecte Educaționale Internaționale, se concentrează pe învățarea reciprocă și pe formarea continuă între profesori, lectori, directori de școli și formatori. Proiectul „REFLECT” se concentrează pe reflexie și dezvoltare profesională prin observarea lecțiilor bazate pe date și feedback constructiv, reprezentând o revizuire a modurilor de stimulare și motivație a grupurilor țintă pentru propria lor dezvoltare. Subiectele proiectului „REFLECT Faza a II-a” sunt orientate spre persoana studentului - viitorul educator, și necesitatea unei educații profesionale corespunzătoare.

Proiectul „REFLECT Faza a II-a”, cu o durată de patru ani, presupune implicarea cadrelor universitare de frunte în adoptarea și implementarea practicii pedagogice eficiente în contextul planului de învățământ postmodern, în cadrul unui consorțiu universitar format din cinci instituții de învățământ superior din Republica Moldova.

Partenerii proiectului „REFLECT Faza a II-a” sunt: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova din mun. Chișinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din mun. Cahul, Universitatea de Stat din Comrat din mun. Comrat.

 Proiectul „REFLECT Faza a II-a” este implementat cu sprijin tehnic și metodologic din partea Universității Pedagogice din Zurich (Zurich, Germania).

Bugetul proiectului (bugetul al Universității de Stat din Comrat): 8 250 de EUR.