Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

 

Proiectul "Proiectarea conceptului de turism verde prin învățare" se concentrează pe reducerea decalajelor de abilități și competențe între instituțiile de învățământ superior (IIS) și piața muncii, cu un accent specific pe promovarea turismului durabil în Georgia și Moldova. Această inițiativă are ca scop creșterea gradului de conștientizare și consolidarea conceptului de servicii turistice ecologice, alinierea la practicile de turism durabil

Perioada de implementare a proiectului 01.01.2024-31.12.2026

Prin intermediul colaborării active, instituțiile de învățământ superior partenere se angajează să contribuie la inovarea durabilă, la dezvoltarea competențelor în domeniul turismului și la consolidarea capacităților. Proiectul facilitează, de asemenea, transferul rapid al competențelor îmbunătățite către societatea în general.

Obiectivele principale ale proiectului includ:
- Identificarea discrepanțelor de aptitudini și competențe între instituțiile de învățământ superior și piața forței de muncă în contextul tranziției gemene, cu accent pe schimbările climatice, dezvoltarea durabilă a turismului și trecerea la o economie digitală. Acest lucru va fi realizat prin schimbul de cunoștințe între nouă parteneri IIS din Finlanda, Austria, Italia, Georgia și Republica Moldova, transformând astfel învățământul superior în turism;
- Dezvoltarea unor activități inovatoare de formare și predare pentru a îmbunătăți competențele în dezvoltarea serviciilor pentru un turism durabil. Aceasta include încurajarea unei mentalități de afaceri și îmbunătățirea gândirii de proiectare a serviciilor, esențiale pentru dezvoltarea competențelor în dezvoltarea serviciilor turistice ecologice;

- Înființarea de centre de turism verde în cadrul instituțiilor de învățământ superior partenere din Georgia și Moldova. Aceste centre vor disemina cunoștințele și cele mai bune practici în materie de turism durabil, abordări inovatoare de învățare, metode și instrumente de proiectare a serviciilor și strategii de dezvoltare a afacerilor în comunitatea și regiunea înconjurătoare;

Pe lângă Universitatea de Stat din Comrat, proiectul implică alte opt universități publice și private (parteneri), inclusiv instituții europene de top din Austria, Moldova, Italia și Finlanda. Proiectul este coordonat de Universitatea de Științe Aplicate Haaga-Helia

Bugetul proiectului ENRICHER - hub Proectul: 804 647 EUR

Bugetul Universității de Stat din Comrat în cadrul ENRICHER -hub Proectul: 46 877 EUR
Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați proiectul: https://www.enricher.eu 

Coordonatorul instituțional al proiectului din partea Universității de Stat din Comrat este dr., conf. univ., Liudmila Fedotova