Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Informații despre specialități și facultăți

 
Cu frecvența Cu frecvența

Facultatea de economie

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Business și administrare (3 ani)
 • Contabilitate  (3 ani)
 • Finanțe și bănci (3 ani)
 • Servicii hoteliere, turism și agrement 3 ani)
 • Informatică (3 ani)
 • Informatică (Formarea profesorilor 3 ani)
 • Matematică și Informatică (4 ani)
 • Informatică și  Matematică  (4 ani)

Ciclul II de învățământ superior - Master

 • Contabilitate și audit în sectoarele economice (2 ani)
 • Business și administrare (2 ani)
 • Finanțe corporative (2 ani)
 • Managementul marketingului (2 ani)
 • Economia întreprinderii și pieților din domenii (2 ani)
 • Didactica Informatică (Formarea profesorilor 2 ani)
 

Facultatea de Cultură Națională 

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Limba și literatura română. Limba engleză (4 ani)
 • Limba și literatura rusă. Limba engleză  (4 ani)
 • Limba și literatura găgăuză și română  (4 ani)
 • Limba și literatura rusă. Limba engleză (4 ani)
 • Limba engleză. Limba și literatura rusă (4 ani)
 • Limba și literatura bulgară. Limba engleză (4 ani)
 • Limba engleză și germană  (4 ani)
 • Pedagogie în învățămîntul primar  (3 ani)
 • Pedagogie preșcolară (3 ani)
 • Pedagogie în învățămîntul primar. Pedagogie preșcolară (4 ani)
 • Pedagogie în învățămîntul primar. Limba și literatura găgăuză (4 ani)
 • Istorie și educație civică  (4 ani)
 • Muzică (3 ani)

Ciclul II de învățământ superior - Master

Științe ale educației

 • Predarea istoriei în instituțiile preuniversitare (2 ani)
 • Predarea limbii și literaturii găgăuze în instituțiile de învățământ preuniversitar (2 ani)
 • Predarea limbii și literaturii bulgare în instituțiile de învățământ preuniversitar (2 ani)
 • Predarea limbii germane în instituțiile preuniversitare în mediu multietnic (1.5 ani)
 • Educația muzicală în mediu multicultural (2 ani)
 • Probleme actuale de lingvistică și literatură română (2 ani)
 • Management educațional  (2 ani)
 • Teoria și metodologia învățământului primar (2 ani)

Științe umaniste

 • Istoria, limba și literatura poporului găgăuz (2 ani)
 • Istoria popoarelor din sud-estul Europei (2 ani)
 

Facultatea de drept 

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Drept (cu frecvența, 4 ani)
 • Drept (cu frecvența redusa, 5 ani)
 • Administrație publică (cu frecvența, 3 ani)
 • Публичное управление (cu frecvența redusa, 4 ani)

Ciclul II de învățământ superior - Master

Drept
 • Drept penal (1,5 ani)
 • Drept civil (1,5 ani)
 • Drept corporativ  (2 ani)
 • Aspectele juridice ale politicii europene de vecinătate și guvernare efectivă (2 ani)
Științe administrativă
 • Administrație publică locală  (2 ani)
 

Facultatea Agraro-tehnologică

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Agronomie (4 ani)
 • Viticultură şi vinificaţie (4 ani)
 • Ecologie (3 ani)
 • Inginerie și management agricol (4 ani)
 • Inginerie și management în industria alimentară (4 ani)
 • Ingineria și managementul producției și prelucrării agricole (4 ani)
 • Tehnologia produselor alimentare (4 ani) 

Ciclul II de învățământ superior - Master

 • Agroecologie (2 года обучения)
 • Managementul producției agricole (2 ani)
 
Cu frecvența redusa Cu frecvența redusa

Facultatea de economie

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Business și administrare (4 ani)
 • Contabilitate (4 ani)
 • Finanțe și bănci (4 ani)
 

Facultatea de Cultură Națională 

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Pedagogie în învățămîntul primar (4 ani)
 • Pedagogie preșcolară (4 ani)
 • Pedagogie în învățămîntul primar.Pedagogie preșcolară (5 ani)
 • Pedagogie preșcolară. Limba și literatura găgăuză (5 ani)
 • Istorie și educație civică (5 ani)
 • Muzică (5 ani)
 

Facultatea de drept

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Право (5 ani)
 • Публичное управление (4 ani)

II Цикл - Магистратура

Drept
 • Drept penal (2 ani)
 • Drept civil (2 ani)
 • Drept corporativ (2.5 ani)
 

Facultatea Agraro-tehnologică

Ciclul I de învățământ superior - Licență

 • Agronomie (5 ani)

Ознакомительные буклеты:

Юридический факультет - скачать
Кафедра экономики - скачать
Кафедра бухгалтерского учета и финансов - скачать
Кафедра Информационных Технологий Математики и Физики - скачать
Кафедра культуры и Искусства - скачать
Кафедра Гагаузской филологии - скачать, скачать (на гагаузском языке)
Специальность "Журналистика" - просмотреть
Кафедра иностранных языков - скачать
Информация о специальностях кафедры педагогики - скачать
Кафедра Сельского хозяйства - скачать