Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Duminică, 02 Iunie 2024 19:19

Rectorul Universității de Stat din Comrat a vizitat universitățile din Republica Turcia în cadrul vizitei profesionale

Stagiul profesional al Rectorului Universității de Stat din Comrat dr., conf. univ. Serghei Zaharia a avut loc în perioada 06.05.2024 - 24.05.2024 în universitățile invitate din Republica Turcia:

- Universitatea de Științe Aplicate din Isparta (Republica Turcia);

- Universitatea de Stat din Aksaray (Republica Turcia);

- Universitatea Sivas Cumhuriyet (Republica Turcia)

În cadrul vizitei de afaceri (inclusiv în cadrul implementării programului de mobilitate academică Erasmus+), plină de întâlniri de afaceri și evenimente, Rectorul Universității de Stat din Comrat dr., conf. univ. Serghei Zaharia a realizat o listă substanțială de sarcini:

- prelungirea Memorandumului de Înțelegere existent al Universității de Stat din Comrat cu Universitatea de Științe Aplicate din Isparta (Republica Turcia);

- a încheiat Memorandumul de înțelegere al Universității de Stat din Comrat cu Universitatea de Stat din Aksaray (Republica Turcia);

- a îmbogățit competențele profesionale și a identificat cele mai bune practici și strategii ale universităților din Republica Turcia pentru a le implementa în continuare în practica Universității de Stat din Comrat;

- au fost discutate problemele legate de creșterea numărului de locuri la studiile doctorale și alocarea de locuri speciale pentru susținerea lucrărilor de doctorat în Republica Turcia (Universitatea Sivas Cumhuriyet), tinerii cercetători de la Universitatea de Stat din Comrat;

-au discutat despre consolidarea relațiilor de parteneriat în realizarea de cercetări științifice comune, participarea la programe internaționale de granturi susținute din fonduri internaționale;

- au fost examinate perspectivele proiectului privind organizarea unei școli de vară, în cadrul căreia studenții/masteranzii și profesorii vor studia timp de zece zile limba turcă, precum și istoria și cultura Republicii Moldova și a Republicii Turcia (la Universitatea Sivas Cumhuriyet (Republica Turcia));

-au participat la programe de seminare academice, ateliere de lucru, simpozioane internaționale de cercetare, au vizitat laboratoare de cercetare, tehnoparcul etc.

La data de 23 mai 2024, la Universitatea Cumhuriyet din Sivas (Republica Turcia), Rectorul Universității de Stat din Comrat dr., conf. univ. Serghei Zaharia a luat cuvântul la deschiderea Congresului Internațional de Economie, Finanțe și Afaceri (EFİ 2024). În discursul său, a subliniat importanța cooperării dintre Republica Moldova, UTA Găgăuzia și Republica Turcia, precum și rolul-cheie al parteneriatului dintre Universitățile din Republica Turcia și Universitatea de Stat din Comrat în direcțiile îmbunătățirii calității educației, dezvoltării programelor educaționale comune și încheierii diverselor acorduri de parteneriat: „Cercetarea științifică are o mare importanță pentru lumea modernă, în special pentru comunitatea noastră științifică. Noi formăm personal pentru regiunea și statul nostru. Un învățământ de calitate, o generație demnă și promovarea realizărilor științifice în viața practică sunt în colțul priorităților noastre", a declarat Rectorul Universității de Stat din Comrat dr., conf. univ. Serghei Zaharia.

Prev Next