Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 30 Noiembrie 2021 12:22

Follow-up Promovarea egalității de gen prin demersurile de educație interculturală în formarea inițială a cadrelor didactice

La 29 noiembrie 2021, în cadrul realizării fazei a II-a a proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (EIC),  a avut loc Follow-up online Promovarea egalității de gen prin demersurile de educație interculturală în formarea inițială a cadrelor didactice. Obiectivele specifice ale evenimentului au vizat actualizarea informației privind documentele naționale și internaționale recente care reflectă politicile de gen; actualizarea rigorilor de calitate privind educația de gen în formarea inițială a cadrelor didactice; identificarea problemelor și soluțiilor în educația de gen din universitățile Republicii Moldova; facilitarea dezbaterilor pe marginea promovării și integrării dimensiunii de gen prin cursurile, temele de EIC.

Cuvinte de salut către participanți au adresat coordonator național proiect Cristina Bujac și officer Fundației Pestalozzi în Moldova Natalia Baltă. Cu înalt profesionism și iscusință au ghidat demersul întrunirii facilitatorii  evenimentului Viorica Goraș-Postică, dr.hab., prof.univ., expert și Vitalie Scurtu, asistent, provocând participanții să împărtășească experiențe pedagogice cu referire la promovarea egalității de gen prin demersurile de educație interculturală în formarea inițială a cadrelor didactice.

La forum au participat cadrele didactice universitare: Maria Ianioglo, dr., conf.univ., Catedra Pedagogie și Psihologie; Liudmila Chior, dr., conf. univ., Catedra Pedagogie și Psihologie; Galina Mutaf, dr., șef Catedra Filologie Găgăuză și Istorie; Ala Papțova, dr., conf.univ., Catedra Filologie găgăuză și Istorie; Tatiana Sandu, dr., conf.univ., Catedra Limbi străine; Tatiana Sciogoleva, Maestru în Artă al RM, șef Catedra Cultură și Arte; Natalia Iofciu, Maestru în Artă al RM, Catedra Cultură și Arte. Membrii echipei de proiect au prezentat temele de acasă cu referire la integrarea perspectivei de gen în curriculum-ul și suportul de curs EIC la nivelul programelor de studii superioare de master, domeniul de formare profesională „Științe ale educației”.

Participanții au fost familiarizați privind integrarea de gen, concepte și rigori internaționale și scenariile alternative de desfășurare a activităților cu conținuturi interculturale. Educația interculturală asigură promovarea diversității culturale și realizarea incluziunii cu referire la implicarea agenților educației, care au nevoie de stare de bine, climat pozitiv și încredere, asigurarea non-discriminării etnice, lingvistice, religioase, sociale în procesul de învățământ.

Consemnare: Maria Ianioglo, coordonator local proiect EIC

Prev Next