Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Miercuri, 18 Martie 2020 13:42

Profesor, türkolog L.A.Pokrovskayanın 95 yıldönümü

Bu gün anılmış profesor türkolog L.A.Pokrovskaya 95 yıl tamannayaceydı.

Lüdmila Aleksandrovna duudu mardın 18-dä 1925-inci yılda Leningradta. Başkiriyada orta şkolayı bitirdiktän sora 1944-üncü yılda Leningrad universitetin günduusu fakultetindä üürenmää başladı. Onun baş üüredicisiydi anılmış rus türkologu profesor – N.K.Dmitriev. Ondan Pokrovskaya seftä işitti gagauzlar için hem onnarın dili için. 1949 yıldaYazdı diplom işini "Гагаузские народные песни" korudu.
Başardıynan üürenmeyi, Pokrovskaya aspiranturaya girdi. Sora taa iki kerä geldiydi gagauzlara, onnar için dokumental film çıkardı, disertaţiyasını "Песенное творчество гагаузов" yazdı.

1954-cü yılda profesor N.K.Dmitriev Pokrovskayayı Moskvaya teklif etti türk dillerini aaraştırmaa deyni. Orada Bilim Akademiyasında Lüdmila Aleksandrovna 22 yıl işledi. 1957-ci yılda gagauz dilinä yazı verildi.

L.A.Pokrovskaya D.N.Tanasogluylan barabar yazdılar gagauz dilinin orfografiya kurallarını.
Pokrovskayanın kiyadı "Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология" Moskvada 1964-cü yılda tiparlandı. Pokrovskaya pay aldı "Gagauzça-rusça-moldovanca sözlüü" hazırlamasında, angısı 1973-üncü yılda çıktı.

1978-inci yılda çıktı onun kiyadı ‘Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении’. L.A.Pokrovskaya KDU-da işledi, hazırladı kiyatları studentlerä deyni:

  1. Современный гагаузский язык. Курс лекций. (1997)
  2. Синтаксис современного гагаузского языка. Предложение. (1999)
  3. Gagauz dilinin orfografik laflıı. Komrat. 1999

L.A.Pokrovskaya pay aldı halklar arası bilim konferenţiyalarda, angıları geçtilär: Moskvada, Sofiyada, Berlindä, Ankarada, Buharesttä h.b. da.,
2009-cu yılda oktäbrinin 7-sindä L.A.Pokrovskaya geçindi.