Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 29 Aprilie 2024 20:27

Activitatea Secțiunii 1. „Aspecte psihologice și pedagogice ale procesului educațional în instituțiile de învățământ”, 26.04.2024

În cadrul Conferinței naționale științifico-practice „Rolul educației în formarea specialiștilor competetivi. Cercetările studențești – 2024” ce s-a desdfășurat la 26 aprilie current, au fost organizate lucrurile Secțiunii 1. „Aspecte psihopedagogice ale procesului educațional în instituțiile de învățământ”. La eveniment în cauză au fost invitați, cadre didactice și științifico-didactice, cercetători științifici și practicieni în domeniul Științe ale educațieii, doctoranzi, masteranzi, studenți, reprezentanții din partea pieții muncii s.a.

Scopul major al activității în cadrul secțiunii a urmărit punerea în valoare a celor mai importante realizări și rezultate obținute în conteztul investigațiilor realizate de studenți în colaborare/ ghidare cu cadrele didactice, coordonatori științifici și implementate în înstituțiile de învățământ. Aproximativ 40 de persoane au participat la lucrările secțiunii, inclusiv studenți de la ciclul I (lucență) și ciclul II (masterat) de studii superioare, reprezentanți de la nouă instituții de învățământ superior din Moldova, Azerbaidjan, Kazahstan, Ucraina, Rusia; studenții din Colegiul „M. Chachir” din mun. Comrat și cadrele didactice universitare. Despre rezultatele finale ale cercetării realizate au comunicat 12 vorbitori, studenții Universității de Stat Comrat și elevii de la anul ansolvent ai Colegiului „M. Chachir”, din mun. Comrat.

 Activitatea secțiunii a fost facilitată de moderatoarele secțiunii: Maria Ianioglo, doctor, conf. univ. și Bratan Irina, stud. gr. MOM-23. Comunicările și discuțiile s-au axat pe elucidarea problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul educational, evidențierea multiplelor probleme de pregătire profesională a personalului didactic. În cadrul manifestării științifice, participanții au abordat subiecte marcante precum:

- probleme moderne și perspective de promovare a educației de calitate:  Adescenco Valentina;

 - probleme actuale ale managementului procesului de învățământ: Slav Antonina;

- probleme de pedagogie și educație incluzivă, parteneriate familie și instituții de învățământ; Avramova Maria;

- probleme de dezvoltare a competenţelor profesionale a cadrelor didactice: Cara Anastasia. Mihailova Elena;

- TIC, instrumente moderne și alte metode/instrumente utilizate în optimizarea procesului educational: Jelezova Alena, Nacioglo Tatiana, Cebotari Valentina;

- probleme de comunicare interpersonală, climatul psihologic în mediul educațional, starea de bine, problema bullying-ului etc.: Balova Anastasia, Stoianoglo Tatiana, Bogdan Anna, Hristeva Valentina.

Participanții la discuția științifică au remarcat că, în societatea modernă, rolul și importanța potențialului creativ științific al personalului didactic, precum și al studenților este din ce în ce mai în creștere. Studentul modern este un adevărat subiect active al propriei educații și devenirii profesionale, de cercetare și orientate spre practică educațională.

Participanții la ședința secțională din cadrul conferinței au remarcat că acest eveniment face posibilă actualizarea domeniului de cercetare al studenților universitari, profesorilor și alțor specialiști, contribuind astfel la dezvoltarea gândirii critice, a competențelor de cercetare și contribuind la dezvoltarea cuprinzătoare a acestora. dezvoltarea individului. Activitatea secțiunii a creat ca un fel de platformă de discuții pentru studenți, permițându-le să testeze rezultatele cercetării lor științifice ca parte a cercetării lor de licență și master.

Organizarea unor astfel de evenimente și publicații pe baza rezultatelor lor este o practică pozitivă și promițătoare în activitățile personalului academic de la Catedra Pedagogie și Psihologie și contribuie la formarea unei personalități dezvoltate cuprinzător a diecărui cel ce învață, integrarea internațională în procesul creativ științific a tineretului studios.

Prev Next