Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 18 Iunie 2024 23:08

Apărarea lucrărilor de diplomă ale grupei de secție extramurală a Catedrei de Pedagogie și Psihologie

Absolvenții în număr de 19 persoane (gr.ZNDP-19)  au finalizat studiile la Ciclul I.

Au rămas în urmă examenele susținute cu succes la prima, a doua specialitate și susținerea publică a tezei de licență. Pregătirea și susținerea tezei de licență - ultimul pas pentru acordarea calificării de licențiat în științele educaționale.

Tezele de licență ale studenților reprezintă cercetări științifico-practice semnificative în domeniile specializării lor - pedagogie, psihologie și didactică specială. Fiecare teză de licență a avut caracteristici distinctive, determinate de tema specifică a cercetării, obiectul și subiectul acesteia, de sursele de informații disponibile și de profunzimea cunoștințelor dobândite de student.

Menționăm că tezele au fost structurate conform Regulamentului  privind elaborarea tezei de licență, USC.

În timpul susținerii, studenții au demonstrat rezultatele cercetărilor cu ajutorul  rapoartelor  și prezentărilor Power Point. Răspunsurile la întrebările Comisiei de examinare despre componentele teoretice, practice ale lucrării, argumentarea noutății cercetării și utilității practice, au demonstrat un nivel înalt al competențelor  de cercetare.

Majoritatea absolvenților lucrează deja în domeniul educației și, în mod deosebit, proiectele de programe și recomandările practice adresate cadrelor didactice și părinților elevilor mici elaborate de ei sunt materiale empirice valoroase.

Felicităm pe absolvenții noștri cu acest eveniment minunat din viața lor și le dorim realizări creative frumoase  în activitatea lor didactică!

 

                        Horozova L., dr.,conf.

Prev Next