Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 10 Iunie 2024 10:20

Susținerea tezelor de licență, specialitatea „Pedagogie în învățământul primar. Pedagogie preșcolară”

 La 3 iunie current a avut loc susținerea tezelor de licență de către absolvenții ciclului I de învățământ superior – licențiat, programul de studii „Pedagogie în învățământul primar. Pedagogie preşcolară”, învăţământ cu frecvenţă.

 Susținerea publică a tezelor de licență este etapa finală a activității de cercetare, când studentul își prezintă rezultatele științifice obținute comisiei de susținere a tezelor de licență/. Totodată, aceasta este ultima probă, după finalizarea cu succes a căreia studenților li se acordă calificarea obținută, licențiat în științe ale educației. După susținerea cu succes a probelor la ambele specialități, studenții au prezentat în fața comisiei, colegilor de grupă rezultatele cercetării psihopedagogice. Toți studenții au promovat cu succes susținerea publică a tezelor pentru o a obține diplomă de licență.

 Comisia a reținut că toate lucrările conțin un nivel înalt de cunoștințe în domeniul științelor psihologice și pedagogice, se caracterizează prin relevanță și au valoare practică pentru sistemul modern al învățământului primar. Studiile efectuate de absolvenți au reflectat o gamă largă de aspecte ale procesului de predare-învățare-evaluare din școala primară:

Duloglu Tatiana „Bazele psihologice și pedagogice pentru formarea abilităților de ortografie în sistemul de predare a limbii ruse”;

Mandaji Emma „Comportamentul conflictual la copiii de vârstă școlară mică și condițiile pentru prevenirea acestuia”;

Munteanu Inna „Influența stilurilor de educație familială asupra relațiilor interpersonale ale elevilor din ciclul primar și ale părinților acestora”;

Uzun Rosina „Influența sarcinilor creative asupra dezvoltării gândirii creative la școlarii mici”;

Ormanji Elvira „Dezvoltarea activității cognitive a școlarilor mici în procesul de învățare”ș.a.

 Majoritatea concluziilor cuprinse în tezele de licență ale absolvenților au fost recomandate pentru implementare în practica cotidiană școlară, ceea ce evidențiază calitatea lor incontestabilă nu doar ca studiu teoretic independent, ci și din punct de vedere al semnificației practice. Comisia a remarcat nu numai conținutul științific profund al tezelor de licență, ci și organizarea clară a experimentului pedagogic centrat pe problemele cu care se confruntă sistemul educational. Studenții de ieri au devenit specialiști certificați.

 Succese mari, dragi absolventi!

Prev Next