Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Joi, 05 Ianuarie 2023 08:28

Coaching pentru conceptorii de produse curriculare

          În cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (faza 2), implementat de CE Pro Didactica, cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția, la data de 15 decembrie și 27 decembrie, anul 2022, au fost organizate Coaching pentru conceptorii de curriculum privind incluziunea de gen și Coaching pentru conceptorii de curriculum privind bilanțurile dezvoltării curriculare în domeniul EIC.

          În cadrul evenementelor nominalizate au fost realizate următoarele obiective: actualizarea experiențelor cognitive privind incluziunea de gen; facilitarea schimbului de experiență privind dezvoltarea curriculară în documentele EIC; oferirea suportului metodologic pentru finalizarea curricula și a ghidurilor metodologice prin fortificarea dimensiunii de gen; analiza rezultatelor cu referire la dezvoltarea curriculară în domeniul EIC; facilitarea schimbului de experiență privind finalizarea pieselor curriculare; oferirea suportului metodologic pentru finalizarea curricula EIC, a suporturilor de curs, a ghidurilor metodologice și a îndrumarelor de practici.

           Cu mesaj de salut către participanții s-au adresat Cristina Bujac, coordonator național proiect EIC, Daniela Preașca, expert monitorizare și evaluare. Direcțiile de activitate în cadrul întrunirilor le-a prezentat Viorica Goraș-Postică, dr.hab., prof.univ., expert proiect. În cadrul acestor două zile s-au realizat bilanțuri calitative ale dezvoltării curriculare în domeniul EIC  la programele de master.  Cadrele didactice  universitare din șase universităti: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, s-au întrunit online pentru o analiză a activității realizate de conceptori ai produselor curricular (Curriculum; Ghid metodologic și Îndrumarul la practivă pentru studenți), elaborate din perspectiva interculturalității.

            Participanții evenimentului au demonstrat activism și toleranţă, loialitate şi colegialitate, iar demersul didactic a fost conceput și prezentat în cheia ERRE de cadrele didactice: Galina Mutaf, dr., șef catedra Filologie găgăuză și Istorie; Liudmila Chior, dr., conf.univ., Natalia Iofciu, Maestru în Artă al RM; Tatiana Sciogoleva, Maestru în Artă al RM, șef catedra Cultură și Arte; Liuba Botezatu, dr., conf.univ., acordându-se timp suficient debrifării, metacogniţiei, aplicării imediate şi transferului asupra disciplinelor care învață masteranzii. În Ghidul metodologic sunt prevăzute, dar unele și deja aplicate în cadrul pilotării cursurilor universitare metode și tehnici interactive, inclusiv pe baza unor texte și video-secvențe accesibile; studii de caz; analiza bunelor practici educaționale care au provocat discuţii, reflectate în continuare prin diverse forme grafice de organizare a informaţiei și prezentate de studenți pe postere. S-a urmărit, în mod special, conştientizarea faptului că fiecare dintre studenți, devenind cadru didactic, ar trebui să fie format pentru realizarea educației interculturale a copiilor.

                                                 

                                             Coordonator local Proiect EIC         Maria Ianioglo, dr., conf.univ.