Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 09 Mai 2023 17:58

EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ ÎN CONTEXTUL PARTENERIATULUI UNIVERSITATE - ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂ – FAMILIE

La data de 28 aprilie curent, în cadrul Centrului de Resurse didactice pentru Educația Interculturală, Universitatea de Stat din Comrat, a avut loc Training: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ ÎN CONTEXTUL PARTENERIATULUI UNIVERSITATE - ȘCOALĂ/GRĂDINIȚĂFAMILIE. Această activitatea a fost dуsfășurată în conformitate cu Planul operațional al Proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea și inițierea cadrelor didactice”, sprijinit de Fundația pentru copii Pestalozzi din Elveția, coordonat de CE PRO DIDACTICA și implementat  în parteneriat cu 6 universități cu profil pedagogic din Republica Moldova.

  Despre rezultate obținute în cadrul fazelor de implementare a proiectului EIC (I-a și II-a), produsele curriculare elaborate de cadrele didactice universitare, activitățile extra-curs, implementarea conținuturilor curriculare în cadrul practicii de către studenții, diseminarea experienței acumulată pe dimensiunea educației intercultural ș.a. a relatat coordonatorul proiectului EIC Maria IANIOGLO.

Desfășurarea activității se datorează abilităților organizatorice și implicării Rectorului universității Serghei ZAHARIA, dr., conf. univ.; Natalia CRISTEVA, dr., conf. univ., șef, Direcția Învățământ General, UTA Găgăuzia;  Cristina BUJAC, coordonator, Proiect EIC, CE PRO DIDACTICA și  Daniela PREAȘCA, expert, CE PRO DIDACTICA.

În cadrul activității vizate s-a desfășurat și semnarea CONVENȚIILOR - CADRU DE PARTENERIAT privind implementarea Educației Interculturale prin stabilirea relațiilor de colaborare între: Universitatea de Stat din Comrat (Organizator de educație interculturală și de practică) - Unitățile-bază de realizare a stagiului de practică – Instituții Publice/ Licee, Gimnazii, Grădinițe de copii (Partener de organizare a practicii) - Direcția Învățământ General UTA Găgăuzia (Partener de suport) - Centrul Educațional PRO DIDACTICA (Implementator al proiectului).

Discuțiile  cu referire la organizarea unei activități de conștientizare a importanței educației interculturale pentru părinți privind crearea unui mediu educațional incluziv, oferirea părinților oportunității de a învăța despre educația interculturală și alte subiecte au fost discutate în cadrul sesiunilor. Realizarea trainingului a avut impact asupra participanților în vederea formării  competenței interculturale, dezvoltării abilităților interculturale în sala de clasă prin metode interactive;  învățării de noi practici educaționale pentru a se alinia la noua provocare a mediilor educaționale multiculturale ș.a. Participanții evenimentului vizat au beneficiat de Certificate pentru participare la acest curs de formare. Cu siguranță, competențele obținute de către cadrele didactice în cadrul cursului de formare vor fi aplicate în activitatea profesională.

 

                                                                                        Coordonator local Proiect  EIC
 Maria Ianioglo, dr., conf. univ.