Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 09 Iulie 2024 18:05

PUBLICAREA SETURILOR CURRICULARE ÎN CADRUL PROIECTULUI „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

În cadrul realizării proectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice” (EIC), faza 2, implementat cu suportul financiar al Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția, în parteneriat cu 6 universități din țară, încheiat cu succes, au fost editate și publicate seturi curriculare universitare EIC: Curricula, Ghidurile metodologice, Îndrumare metodice, Bibliorafturi cu materiale didactice pentru prоgrаmеlе de studii superioare de licență și master de profesionalizare (domeniul general de studii „Științe ale educației”) care sunt orientate spre formarea-profesionalizarea didactică și mапаgеriаlă a viitorilor pedagogi.

Proiectul a asigurat suport teoretico-metodologic pentru îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale ale viitoarelor cadre didactice privind formarea competențelor interculturale, dezvoltarea mecanismelor de transfer de cunoștințe interculturale la nivel universitar prin intermediul activității Centrului de Resurse didactice EIC, a inițiat activități de coordonare și monitorizare a procesului de elaborare și pilotare a documentelor strategice și curriculare din perspectiva EIC, a generat cooperarea dintre universitățile RM cu profil pedagogic și instituțiile de învățământ general și alte multiple colaborări utile atât în perioada derulării proiectului EIC, cât și după încheierea lui, creând oportunități pentru colaborări pertinente în contextul formării profesionale a pedagogilor.

Produsele curriculare: Curriculum universitar EIC, Ghid metodologic și suport de curs, Îndrumar metodic pentru stagiile de practică și Materiale didactice distributive au fost elaborate de cadrele didactice universitare: Liuba Botezatu, dr., conf. univ.; Liudmila Chior, dr., conf. univ; Covricova Raisa, dr., conf. univ; Natalia Iofciu, Maiestru în Artă al RM, lector univ.; Maria Ianioglo, dr., conf. univ.; Galina Mutaf, dr.,  șef catedra Filologie găgăuză și Istorie;  Tatiana Sciogoleva, Maiestru în Artă al RM, șef catedra Cultură și Arte; Valentina Stratan, dr., conf. univ.

Rezultatele proiectului, actualitatea problemelor abordate, valorificarea competenţei interculturale va constitui o bază consistentă pentru înaintarea unor propuneri de noi proiecte și cooperări în domeniul educatiei și va contribui la dezvoltarea durabilă și asigurarea unei vieți pașnice împreună, iar resurse lansate va oferi toate condițiile necesare pentru promovarea educației interculturale în formarea profesională a viitoarelor cadre didactice.

Film care reflectă rezultatele proiectului EIC, informație despre produsele elaborate, activitățile organizate și implementate în cadrul Centrului universitar de Resurse didactice pentru promovarea și dezvoltarea educației interculturale puteți viziona: https://www.youtube.com/watch?v=Rg2JBFSCC1s