Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Luni, 27 Mai 2024 08:25

La Catedra de Științe Economice a avut loc o mică susținere a lucrărilor de diplomă ale masteranzilor care studiază la specializarea "Administrarea afacerilor"

Ordinul de predefensiune este stabilit și organizat de către catedră pentru a verifica gradul de pregătire a lucrărilor pentru apărare la ședința comisiei de stat.
La pre-defensă masteranzii au prezentat o versiune completă (dar nu legată) a lucrării și materiale suplimentare care însoțesc discursurile lor și rezultatele cercetărilor și investigațiilor sale practice.
Cadrele didactice ale catedrei au stabilit gradul de pregătire a lucrărilor pentru susținere, conformitatea acestora cu orientările metodologice și au oferit recomandări pentru îmbunătățirea lucrărilor prezentate.