Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO
Marți, 30 Aprilie 2024 22:26

REZULTATELE SECȚIUNII 5. EDUCAȚIA MUZICALĂ: ASPECTE ȘTIINȚIFICE ȘI PRACTICE

 

26 aprilie 2024 în cadrul Conferinței științifice și practice studențești cu participare internațională „Rolul educației în formarea specialiștilor competitivi. Cercetări studențești-2024” a fost organizată activitatea secțiunii 5. EDUCAȚIA MUZICALĂ: ASPECTE ȘTIINȚIFICE ȘI PRACTICE.

Pentru participarea la această sesiune secțională au fost anunțate 6 lucrări, 7 autori/coautori.

Subiectele referatelor prezentate au presupus o expunere argumentată și o discuție a problemelor actuale în domeniul educației și educației muzicale, au fost dezvăluite metode interactive moderne de educație muzicală, care devin un instrument modern în domeniul pedagogiei muzicale.

La lucrările secției, au participat activ: studenții Colegiului Pedagogic, studenții ciclurilor I și II ai Universității de Stat din Comrat.  Rapoartele au fost ascultate în limbile română și rusă.

Toți vorbitorii au remarcat nivelul bun al conferinței, și-au exprimat recunoștința pentru organizarea clară și dorința de a continua colaborarea științifică și profesională, au remarcat schimbul fructuos de opinii și experiență;

Rezoluție:

  • Intensificarea activității comune de orientare profesională în rândul tinerilor în vederea formării unei resurse umane în domeniul educației muzicale.
  • Formarea disponibilității pentru autodepășire și autoeducație în vederea creșterii competitivității unui specialist în domeniul educației muzicale în profesie.
  • Să extindă practica de citire a rapoartelor în limbile rusă, română și găgăuză.

Pe parcursul activității secțiunii 7. Educația în domeniul culturii și artei: probleme și perspective - au fost atinse obiectivele stabilite.

 

Informația a fost pregătită de I.S. Poydolova, lector al catedrei.