Инновационный Инкубатор  Moodle KDU Центр непрерывного образования    
RO

Facultatea Cultură Națională

 

Decanul al facultăţii de cultură naţională
Doctor în educație, conferențiar universitar
Curteva Oxana

 +373 298 2-51-65, +373 680 68 990

 
 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 

I MISIUNE

Misiunea Facultății de cultură națională este atribuită strategiei de Dezvoltare Regională inovatoare și constă în pregătirea unor specialiști cu înaltă calificare și competivi în domeniul general al formării: științe Pedagogice, științe Sociale și comportamentale, precum și Jurnalism și informații în conformitate cu cerințele standardelor educaționale moderne.

 

Ideea principală de înființare a Facultății de cultură națională a fost de a studia și păstra cultura și tradițiile regiunii și de a modela valorile și atitudinile față de multiculturalism și multilingvism. În același timp, o sarcină importantă care trebuie rezolvată la facultate este studiul culturii mondiale și formarea unui mediu educațional care permite unui student să se dezvolte ca o personalitate care prețuiește rădăcinile și este pregătită  pentru inovație în domeniile sociale, educaționale, culturale  și economice .

Trebuie remarcat faptul că, în anii diferiți, astfel de cercetători găgăuzi, oameni de știință au lucrat la facultate: M. Marunevici, L. Pokrovskaia, I. Cristioglo, L. Baurciulu, E.Bevza, D. Tanasoglo, C. Curoglo. Fiecare dintre acești oameni talentați a adus o contribuție neprețuită la dezvoltarea facultății și a Universității.

Focusul  Educațional al facultății este - formarea specialiștilor cu înaltă calificare, care sunt solicitați pe piața muncii și care sunt competenți să se ocupe de toate aspectele activității alese. 

Scopul principal este de a forma și de a satisface cererea indivizilor de a dezvolta intelectual, cultural și moral prin obținerea unui învățământ superior de înaltă calitate, accesibil și modern, precum și pentru a satisface nevoile societății în specialiști competitivi De înaltă calificare și personal științific cu un nivel ridicat de competență profesională și socială.

 

II INFORMAȚII GENERALE

Facultatea de cultură națională,  fondată în 1991, este de aceeași vârstă cu Universitatea. Personalul didactic al facultății este format din 61 de profesori, printre care un profesor, 21 de doctori, 39 de lectori universitari, 12 masteranzi și 8 doctoranzi. Profesorii Facultății desfășoară o activitate considerabilă de cercetare și metodologie privind scrierea monografiilor, manualelor, și ghidurilor metodologice.

Diviziunile structurale ale facultății sunt departamentele care pregătesc specialiști în domeniul general de formare: "Științe Pedagogice", "Științe Sociale și Comportamentale", "Jurnalism și Informații", studii pentru Licență,  specialități mono / duble / specializarea "Limbi și Literatură ", specializările "Limba și Literatura Găgăuză", "Limba și Literatura română", "Limba și Literatura bulgară", specialitatea "Limbi Străine", specializările "Limba și Literatura engleză", "Limba și literatura germană"; specialitatea: "Protecția Socială"; studii cu normă plină și parțială  specialități: "Muzica”,

"Pedagogia Învățămîntului primar"," Învățămîntul preșcolar ","Jurnalism și Comunicări".

După finalizarea cu succes a studiilor  , absolvenți ai Departamentului au posibilitatea de a intra post-universitar în următoarele programe de master: "Științe Pedagogice" - "Predarea Limbii și Literaturii Găgăuze în instituțiile de învățământ preuniversitar", "Teoria și Metodologia Învățământului Primar", "Managementul educațional preuniversitar", "Predarea Limbilor Germanice în Instituțiile de învățămînt preuniversitar într-un mediu multietnic", "Tendințele actuale în Lingvistică  și Literatura română ”; în direcția formării "Protecției Sociale" - "Politici Sociale pentru sprijinirea  familiei și a copilulu".

Numărul total de studenți la facultate este de 497 de studenți. În doar 30 de ani, Facultatea a pregătit și a absolvit mai mult de 3 mii de specialiști în diverse specialități.

Începând cu 2010,  funcționează Centrul pentru Educație Continuă în direcția generală de formare  a "Științelor  Pedagogice". La finalizarea cursurilor de educație continuă, aproximativ 1 200 de studenți au primit certificate, printre care profesori de limbă și literatură Găgăuză, Limbă și literatură Bulgară, Limbi străine; profesori de Învățămînt  Preșcolar. 

La facultate există cinci centre educaționale, culturale și metodologice: americane, germane, grecești, britanice, azere și românești.

Elevii, profesorii și toți solicitanții au posibilitatea de a lua cursuri de limbi străine (germană și engleză) de diferite niveluri. Cursurile sunt predate de specialiști cu înaltă calificare, instruiți profesional în Germania și SUA, cu diplome științifice și experiență practică extinsă.

Referitor la punerea  în aplicare a  formării  profesionale, elevii au posibilitatea de a face cercetare în cadrul de licență /teze de master; pentru a îmbunătăți cunoștințele de limbi străine în timpul vacanței  în Grecia, Turcia, Bulgaria și alte țări; să meargă la cursuri de perfecționare în programe de mobilitate academică, precum și să ia parte la conferințe studențești, olimpiade și alte forumuri științifice; concursuri, festivaluri, evenimente culturale și sportive. Facultatea are grupuri studențești, cluburi, instituții guvernamentale studențești, organizații studențești și comunități precum  «Palme Calde»etc.

 

Plan de lucru al Consiliului facultății pentru 2019 - 2020 - download

Plan de lucru al Facultății pentru 2018-2019 - download

Programe de dezvoltare strategic a  catedrei Cultiră Națională 2017 - 2021. - download

tel. +373 298 2-51-65
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.